ID УТОГ
 1. Головна /   
 2. Iнформація /   
 3. Діяльність УТОГ /   
 4. Глибокий аналіз і вимогливе ставлення - 2

Глибокий аналіз і вимогливе ставлення - 2

Діяльність УТОГ

Продовжуємо інформувати про питання, які розглядались на вересневому засіданні президії ЦП УТОГ і прийняті на ньому рішення.

 Наступним питанням були результати ревізії та тематичної перевірки фінансово-господарської діяльності Одеського ВО «Електрик» УТОГ, з яким виступив заступник голови ЦП УТОГ з економічних питань В.В. Шевчук.

 Він підкреслив, що керівництвом ВО «Електрик» УТОГ вживалися дієві заходи щодо покращення показників виробничої діяльності підприємства та поліпшення його фінансового стану, збереження чисельності працівників, підвищення рівня їх середньомісячної заробітної плати та створення належних санітарно-гігієнічних умов.

 Так, у порівнянні з 2014 роком обсяги виробництва продукції та її реалізації зросли вдвічі. Виконання плану за січень — травень 2016 року складає 90,8%. Чистий прибуток підприємства за 2015 рік склав 697,0 тис. грн, а за січень — травень поточного року — 166,0 тис. грн, тоді як у 2014 році — лише 45,0 тис. грн.

 Але, незважаючи в цілому на позитивні результати роботи, «Електрик» веде виробничо-господарську діяльність нижче своїх потенційних можливостей, оскільки прибуток здебільшого отримує від оренди, а від виробничої діяльності має збитки. Відсутність замовлень не дає змоги виконувати планові завдання з обсягів продукції, що призводить до виробництва нерентабельної продукції, змушує переводити працівників підприємства на режим неповного робочого дня і тижня, а також відправляти їх у відпустки без збереження заробітної плати на термін більший, ніж передбачено законодавством.

 Крім того, в роботі керівництва підприємства мають місце й інші суттєві недоліки та порушення, зокрема:

— не зважаючи на численні вказівки президії ЦП УТОГ, до цього часу залишаються не оформленими акти на постійне користування земельними ділянками підприємства;

— не виконуються завдання з перерахувань мінімальних щомісячних від­рахувань до бюджету УТОГ;

— проводиться неправомірне нарахування доплат окремим працівникам підприємства, тоді як обов’язкова індексація заробітної плати не нараховується.

 Виявлені також інші недоліки в роботі підприємства, про що вказано в актах.

 Враховуючи всі ці факти, президія Центрального правління УТОГ оголосила догану директору Одеського ВО «Електрик» УТОГ Ю.А. Перчеклію й попередила його, що у разі невиконання до 01.11.2016 року заходів з усунення виявлених недоліків контракт про найм на роботу з ним буде розірвано.

 Наступним питанням порядку денного президії ЦП УТОГ став стан справ в Одеській обласній організації УТОГ, про який доповів начальник оргвідділу виконавчого апарату ЦП УТОГ С.В. Котельянець. Він нагадав, що у липні 2016 року тут була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності, за результатами якої голову облорганізації УТОГ О.В. Бабіна було суворо попереджено за порушення штатної дисципліни, безпідставну виплату надбавок і доплат окремим працівникам та інші порушення. О.В. Бабіну доручалося у термін до 15.08.2016 року розробити і затвердити посадові інструкції працівників облорганізації.

 Проте проведеною ЦП УТОГ у серпні 2016 року додатковою перевіркою було виявлено, що посадові інструкції працівників Одеської облорганізації УТОГ не розроблені й не затверджені, а також мають місце нові порушення фінансово-господарської діяльності та штатно-кошторисної дисципліни, а саме:

— протоколи засідань президії правління Одеської облорганізації УТОГ №№1—6 за 2016 рік не підписані головою та членами президії правління, до них не прикладаються матеріали засідань. Зокрема, відсутні накази та інші документи, які підтверджують проведення виїзного засідання президії правління облорганізації у Білгород-Дністровській ТО УТОГ;

— за рахунок коштів держбюджету виплачена зарплата за квітень 2016 року окремим працівникам облорганізації, які мали фінансуватися за рахунок самостійно зароблених облорганізацією коштів. У зв’язку з цим у Одеської облорганізації УТОГ наразі не вистачає коштів для оплати праці своїх працівників;

— вибірковою перевіркою звітів про відрядження виявлено, що після поїздки до м. Львова для участі у регіональному фестивалі художньої самодіяльності не всім учасникам були виплачені добові. Деякі працівники організації отримали свої кошти через 4 місяці після завершення відрядження — після  втручання ревізійної групи ЦП УТОГ;

— грубо порушується Закон України «Про відпустки». Так, режисеру Одеського центру культури та відпочинку УТОГ Д.А. Приходьку надана відпустка без збереження заробітної плати з 01.01.2014 р. без зазначення терміну її закінчення. Приступив він до роботи лише з 01.07.2014 р. Мали місце й порушення при наданні відпустки без збереження заробітної плати іншим працівникам ОЦКтаВ УТОГ;

— виявлені порушення порядку отримання і використання коштів від проведення платних культурно­масових заходів. Так, у 4 кварталі 2015 року ОЦКтаВ УТОГ проведено три платних заходи, проте зібрані кошти до каси організації не надходили, а були витрачені на ремонт, придбання меблів, а також на проведення самих заходів.

 Виявлені й інші порушення у роботі організації, про що сказано у акті перевірки.

 Президія Центрального правління УТОГ постановила за невиконання розпорядження ЦП УТОГ та численні порушення голові Одеської обласної організації УТОГ О.В. Бабіну оголосити догану і попередити його, що у випадку невжиття ним відповідних заходів, він буде звільнений від займаної посади.

 О.В. Бабіна зобов’язано усунути недоліки у роботі Одеської обласної організації УТОГ та надати інформацію про це у термін до 01.01.2017 р.
 

 Наступним на засіданні президії ЦП УТОГ було розглянуто питання про результати роботи Дніпровського УВП УТОГ, яке останнім часом має погані виробничі показники. За дорученням ЦП УТОГ, перевірку цього підприємства було здійснено комісією у складі голови Дніпропетровської облорганізації УТОГ І.В. Троян та головного бухгалтера Н.І. Никоненко. Як доповів на президії заступник голови з виробничих питань В.Ф. Цимбалюк, згідно з довідкою від 16.08.2016 року, яку надала комісія, під час цієї перевірки було виявлено ряд недоліків в роботі Дніпровського УВП.

 Перш за все, відзначається, що за 7 місяців 2016 року Дніпровське УВП, що спеціалізується на виробницт­ві костюмів робочих, курток на утепленій прокладці, робочих рукавиць, брезентових костюмів тощо, працювало не на повну потужність та нижче своїх  можливостей.

 Виробнича діяльність підприємства за 7 місяців 2016 року була незадовільною з виконання планових завдань з обсягів виробництва (38,4 %) та реалізації продукції (37,4 %). Від виробництва та інших видів діяльності за зазначений період збитки склали 137,9 тис. грн, а базовий прибуток від надання майна в оренду не поліпшує загальну картину: збитки все одно становлять 41,2 тис. грн.

 Згідно з інформацією, яка наведена у довідці, комісія зазначила наступні причини незадовільного фінансово-економічного стану підприємства: відсутність великих державних замовлень; широкий асортимент виробів, що випускаються малими обсягами; відсутність кваліфікованих швачок та фахівців: головного інженера, головного бухгалтера, інженера-технолога, інженера-конструктора, економіста. Підприємство працює 3—4 дні на тиждень. Через відсутність прибутку кошти до бюджету УТОГ не перераховуються: станом на 1 вересня 2016 року заборгованість підприємства перед бюджетом УТОГ склала 85,5 тис. грн.

 Для покращення фінансово-економічного становища Дніпровське УВП здає вільні площі підприємства в оренду, але орендна плата дуже низька. Мають місце порушення при укладанні договорів оренди, а орендовані приміщення не обладнані приладами обліку води та електроенергії.

 Технічний стан будівлі виробничого корпусу незадовільний: протікає дах у багатьох місцях, на поверхні стін є тріщини, що поширюються з 4­го на 2­-й поверх. Термінового ремонту потребують підлогові покриття всіх виробничих дільниць. За останні 15 років навіть косметичний ремонт на підприємстві не виконувався.

 Враховуючи вищевикладене, президія ЦП УТОГ постановила за систематичне невиконання програми директора та бізнес-плану підприємства на 2016 рік, невжиття дієвих заходів щодо забезпечення підприємства замовленнями та виявлені грубі порушення при укладанні договорів оренди директору Дніпровського УВП УТОГ М.П. Пісклову оголосити догану і в зв’язку з тим, що кінцева дата дії контракту про найм його на  роботу закінчується 29.12.2016 року, попередити його, що в разі невиконання вимог цієї постанови президії ЦП УТОГ контракт з ним буде розірвано.

 З метою усунення відмічених у тематичній довідці перевірки роботи Дніпропетровського УВП від 16.08.2016 року недоліків та порушень у діяльності підприємства, а також для подальшого покращення його виробничої та фінансово-господарської діяльності президія Центрального правління УТОГ зобов’язала М.П. Пісклова:

 • до 15.11.16 року погасити заборгованість по сумах щомісячних мінімальних відрахувань коштів до бюджету УТОГ та проводити щомісячні планові відрахування;
 • збільшити обсяги виробництва продукції та довести їх до обсягів, передбачених бізнес-планом на IV квартал 2016 року (помісячно);
 • вжити заходів для забезпечення Дніпровського УВП висококваліфікованими кадрами;
 • надати конкретні пропозиції по ремонту даху, виробничих приміщень підприємства, зазначивши джерела фінансування цих ремонтно-будівельних робіт;
 • забезпечити орендовані приміщення приладами обліку води та електроенергії;
 • переукласти договори оренди приміщень, надати їх на погодження в ЦП УТОГ разом з непогодженими договорами оренди (з економічно обгрунтованою орендною платою з врахуванням ПДВ та земельного податку);
 • усунути інші виявлені недоліки, які наведені в довідці тематичної перевірки роботи Дніпровського УВП від 16.08.2016 року, та надати ЦП УТОГ інформацію про їх усунення.

  У своєму виступі на президії директор Дніпропетровського УВП УТОГ М.П. Пісклов спочатку розпочав дискусію з керівництвом УТОГ стосовно становища на підприємстві. Але, як говориться, факти — річ уперта. Кінець кінцем, він погодився з тим, що перерахування до бюджету УТОГ мають надходити вчасно і запевнив, що буде вжито заходів з усунення вказаних недоліків.

  Далі президія ЦП УТОГ продовжила свою роботу, розглянувши ще цілий ряд інших питань порядку денного й прийнявши з цих питань ряд постанов.

 

Інф. «НЖ».

 

i

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину