ID УТОГ
  1. Головна /   
  2. Iнформація /   
  3. Діяльність УТОГ /   
  4. ЗВЕРНЕННЯ УТОГ ВРАХОВАНО!

ЗВЕРНЕННЯ УТОГ ВРАХОВАНО!

Діяльність УТОГ
Як ми вже повідомляли в № 11 «НЖ» від 30 березня 2018 року (в інформації під назвою «УТОГ пропонує надавати грошову компенсацію»), керівництво Українського товариства глухих звернулося до уряду з пропозицією стосовно надання особам з інвалідністю зі слуху можливості самостійно вибирати моделі спеціального засобу для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, а також щодо запровадження можливості здійснення виплати особам з інвалідністю компенсації вартості на певні технічні засоби реабілітації. Нам приємно повідомити, що це звернення враховано!

Так, 14 березня 2018 р. Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 238 про зміни, що вносяться до деяких урядових постанов. Зокрема, прийнято рішення внести зміни до постанови «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів».

Цей Порядок визначає механізм виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, зокрема, спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (мобільні телефони чи смартфони).

Особам з інвалідністю зі слуху, законним представникам дітей з інвалідністю зі слуху віком від семи років виплачується компенсація за придбання мобільного телефона чи смартфона для письмового спілкування (ця компенсація видається один раз на 5 років за один придбаний виріб).

Особи з інвалідністю зі слуху, законні представники дітей з інвалідністю зі слуху віком від семи років можуть придбати планшет замість мобільного телефона для письмового спілкування із строком п’ять років, а їм відшкодовується вартість планшета в межах граничної ціни на мобільний телефон для письмового спілкування за умови, що вони надали фіскальний чек, який підтверджує придбання планшета замість мобільного телефона для письмового спілкування.

Увага! Крім фіскального чека, подаються також паспорт, висновок МСЕК, копія коду, довідка про реєстрацію місця проживання (дітям). Для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (мобільні телефони та смартфони) ІПР пред’являти не потрібно.

Подати документи може не лише особа з інвалідністю особисто, а й її законний представник, який подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

Для взяття на облік осіб з інвалідністю зі слуху з числа членів УТОГ до органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи з інвалідністю може звернутися керівник обласної, територіальної або первинної організації Товариства, який повинен мати при собі документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус і повноваження.

До заяви про взяття на облік вносяться дані особою з інвалідністю, або її законним представником, законним представником дитини з інвалідністю, керівником обласної, територіальної або первинної організації УТОГ, після чого працівник органу соціального захисту населення звіряє їх з пред’явленими документами, з яких робить копії.

У разі повторного забезпеченняособи з інвалідністю, дитини з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації орган соціального захисту населення на підставі документів, які йому були надані раніше, інформує особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу та їх законних представників про завершення строку, на який видано технічний та інший засіб реабілітації, за два місяці до закінчення зазначеного строку та видає або надсилає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законним представникам оригінал направлення у паперовому вигляді.

Виплата компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією здійснюється на підставі фіскального чека, що підтверджує придбання за фактичною вартістю виробу, у розмірі не вище граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики згідно з черговістю.

Рішення про компенсацію витрат приймається органами соціального захисту населення протягом не більш як 14 робочих днів з дня отримання фіскального чека, про що робиться відповідна відмітка у банку даних із зазначенням дати відшкодування.

Оригінал фіскального чека (оригінал) для виплати компенсації передається особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками до органу соціального захисту населення не пізніше чотирьох місяців з дати, зазначеної в фіскальному чеку.

Перевищення граничної ціни засобу реабілітації (у тому числі мобільного телефона чи смартфона) може бути сплачено за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інф. «НЖ»

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину