Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР Про Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих

Затверджено Президією ВУЦИК
4.VІ-1933 р.,протокол № 61/544

ПОСТАНОВА

Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР
Про Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих

Щоб більш залучити маси сліпих і глухих до виробничої праці та активної участі в господарському і культурному будівництві, поліпшити їхній матеріальний стан, піднести культурний рівень та розвинути їх політичну «відомість на основі розгорнутої ініціативи та самодіяльності самих сліпих і глухонімих, Український Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів УРСР постановляють:

І

Визнати за доцільне організувати Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих, як громадських організацій, на таких засадах:

 1. Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих мають своїм завданням — поліпшувати умови життя сліпих і глухонімих, матеріальне їх забезпечення, політичне виховання та освіту сліпих і глухонімих, навчання ремеслам і іншим видам загальнокорисної праці, а так само трудове влаштування сліпих і глухонімих у державній і кооперативній промисловості та в інших приступних для них галузях народного господарства.
 2. Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих є громадські організації, які, діючи на засадах самодіяльності своїх членів, самостійно виконують свої завдання під загальним керівництвом і доглядом Народного Комісаріату соціального забезпечення і статутів, що їх стверджує Народний Комісаріат соціального забезпечення УРСР.
 3. Для здійснення своїх завдань Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих:

  а) відкривають відповідні учбові заклади, учбово-виробничі та інші підприємства й установи для притягнення сліпих і глухонімих до громадсько корисної праці;

  б) організують установленим порядком проведення обліку сліпих і глухонімих, що живуть в межах УРСР, і допомагають в цій роботі іншим відповідним установам і організаціям;

  в) допомагають роботі відповідних Народних Комісаріатів і центральних установ УРСР щодо раціональної постановки дошкільного й позашкільного виховання та навчання сліпих і глухонімих, організації медичної допомоги та проведення заходів у справі попередження сліпоти та глухонімоти;

  г) провадять культурно-освітню й культурно-побутову роботу серед сліпих і глухонімих, організовуючи для них спеціальні клуби, червоні кутки, гуртожитки тощо;

  д) видають періодичну та іншу літературу в питаннях праці, побуту й професійної освіти сліпих і глухонімих та профілактики сліпоти та глухонімоти.

 4. Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих мають право шляхом, передбаченим у статуті відповідного товариства, утворювати на території УРСР свої відділки: в АМРСР, обласні, районні, міські, сільські, а також осередки товариства (фабрично-заводські, радгоспні тощо) для здійснення в межах району їх діяльності завдань товариства, передбачених цією постановою та Статутом товариства.

  Зазначені відділки і осередки діють на підставі Статуту відповідного Українського товариства під загальним керівництвом і доглядом місцевих органів соціального забезпечення.

 5. Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих та їх місцеві відділки (арт. 4) мають право юридичної особи й відповідають за свої зобов"язання в межах належного їм майна, причому Українське товариство не відповідає за борги своїх місцевих відділків, а ці останні — за борги Українського товариства. Члени Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімнх за борги товариства і їх відділків ніякої відповідальності не несуть.
 6. Членами Українського товариства сліпих можуть бути особи, що мають 14 років, цілком або частково сліпі, коли їх за ступенем втрати зору віднесено до першої або другої групи інвалідності. Членами зазначених товариств мажуть бути й інші трудящі, коли вони можуть бути корисні для здійснення завдань відповідного товариства, також юридичні особи, державні органи, професійні та інші громадські організації. Членами Українського товариства сліпих та Українського товариства глухонімих не можуть бути особи, позбавлені за Конституцією УРСР виборчих прав.

  Порядок і умови прийому до складу членів цих товариств, зокрема: зрячих — до Українського товариства сліпих, осіб, що володіють мовою й слухом — до Українського товариства глухонімих, а також юридичних осіб, та порядок вибуття й виключення зі складу цих товариств визначається в їх Статутах.

  Увага: Особи, молодші за 18 років, що їх прийнято до складу членів Українського товариства сліпих або Українського товариства глухонімих, не можуть брати участь з правом ухвального голосу на загальних зборах товариства, а так само їх не можна обирати до органів управління та контролю товариства.

 7. Члени Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих сплачують вступні та членські внески. Не заможних сліпих, глухонімих (глухих, сліпих), безробітних та учнів можна звільнити від сплати членських внесків або для них встановлюється зменшений розмір цих внесків.

  Розмір і порядок сплати зазначених внесків визначається в Статуті товариства.

 8. Сліпі — члени Українського товариства сліпих та глухонімі (глухі, німі) — члени Українського товариства глухонімих мають право на матеріальну та іншу допомогу відповідного товариства порядком, що його встановлює це товариство, порозумівшись з Народним Комісаріатом соціального забезпечення УРСР.
 9. Кошти Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих складаються з:
  • а) вступних і членських внесків;
  • б) прибутків від учбово-виробничих та інших підприємств відповідного товариства;
  • в) прибутків від концертів, лекцій, вистав, літературних видань, тощо;
  • г) відрахувань, що їх роблять державні органи, кооперативні та інші громадські організації й установи на підсилення коштів товариства;
  • д) добровільних зборів і пожертв;
  • е) інших надходжень.
 10. Органи управління і контролю Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих утворюються на засадах виборності.

  Порядок утворення цих органів і їх діяльності визначається в Статутах відповідних товариств.

 11. Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих та їх місцеві відділки звільняються від усіх податків і оплати, що їх встановлюють місцеві Ради.
 12. Учбово-виробничі підприємства та інші заклади й установи Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих та їх місцевих відділків дорівнюються щодо пільг і переваг, а так само щодо постачання сировини, інших матеріалів і товарів — до державних підприємств і закладів для інвалідів, що знаходяться на державному бюджеті.

  При найманні приміщень для учбово-виробничих підприємств і майстерень Українському товариству сліпих і Українському товариству глухонімих та їхнім місцевим відділкам дається знижка розміром не менш 50% плати, встановленої за ці приміщення для державних органів.

 13. Артілі сліпих, що їх організовує Українське товариство сліпих або його місцеві відділки та артілі глухонімих (глухих, німих), що їх організовує Українське товариство глухонімих або його місцеві відділки, мають право на пільги й переваги, надані артілям кооперації інвалідів і чинять, на підставі статутів, що їх видає Народний Комісаріат соціального забезпечення УРСР для кооперативних артілей інвалідів.
 14. Артілі сліпих і артілі глухонімих можуть входити, як окремі організації, до системи кооперації інвалідів або зливатись з існуючими кооперативними об"єднаннями інвалідів.

  Порядок і умови входження артілей сліпих і артілей глухонімих до кооперативної системи інвалідів визначаються правилами, виданими Народним Комісаріатом соціального забезпечення УРСР.

 15. Сліпі — члени Українського товариства сліпих та глухонімі (глухі, німі) — члени Українського товариства глухонімих мають право вступати до складу кооперативних об"єднань інвалідів, нарівні з інвалідами війни й праці.
 16. Сліпі — члени Українського товариства сліпих та глухонімі (глухі, німі) — члени Українського товариства глухонімих, а так само особи, що є на їхньому утриманні, щодо розміру й порядку оплати комірного та комунальних послуг, а так само податків і сплат, дорівнюються до інвалідів, що є на державному (соціальному) забезпеченні, та членів їх родин.

  Неповнолітніх дітей сліпих — членів Українського товариства сліпих і неповнолітніх дітей глухонімих — членів Українського товариства глухонімих приймають до всіх шкільних закладів, дитячих садків, дитячих майданчиків і ясел переважно перед іншими дітьми відповідних соціальних категорій, після прийняття дітей, що для них установлено чинним законодавством спеціальні пільги щодо прийому до зазначених закладів.

 17. Діяльність Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих припиняється за постановами вищих органів влади.

  Діяльність місцевих відділків цих товариств припиняється за постановами центральних органів товариства, затвердженими Народним Комісаріатом соціального забезпечення УРСР, або за постановами Народного Комісаріату соціального забезпечення УРСР, Народного Комісаріату соціального забезпечення АМРСР або відділків соціального забезпечення облвиконкомів за належністю.

 18. Якщо після ліквідації місцевого відділку зазначених товариств залишається грошове або інше майно, воно надходить після задоволення претензій кредиторів до Українського товариства сліпих або Українського товариства глухонімих за належністю.

ІІ

 1. Доручити Народному Комісаріату соціального забезпечення УРСР протягом двох декад затвердити й видати Статути Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих.
 2. З організацією Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих ліквідувати Український Комітет допомоги сліпим і глухонімим при Народному Комісаріаті соціального забезпечення УРСР.

ІІІ

 1. У зв"язку з цією постановою скасувати п. 4 арт. 4 Статуту про Народний Комісаріат соціального забезпечення УРСР (3б. Зак. УРСР 1931 р. № 26, арт. 207).

(Постанова ця оголошена в 3б. Зак. УРСР за 1933 р № 32 ст. 410).