» » Результати перевірки скарги показали…

Результати перевірки скарги показали…


Одне з основних питань, що розглядалося на засіданні президії ЦП УТОГ 24 травня, стосувалося результатів комплексної ревізії виробничо-господарської і фінансової діяльності Кам’янського ПОГ «Парус-Метиз» УТОГ (раніше воно мало назву Дніпродзержинського УВП) за період його діяльності з 01.01.2015 року до 01.05.2017 року.


Необхідність проведення ревізії була викликана, зокрема, наявністю скарги від колективу цього підприємства, яка надійшла на адресу Кабінету Міністрів України та інших установ.


Перш за все, доповідаючи про підсумки ревізії Кам’янського ПОГ «Парус-Метиз» УТОГ, начальник відділу економіки виконавчого апарату ЦП УТОГ С.В. Котельянець зазначив, що більшість фактів, викладених у цих скаргах, не підтвердилася.


Проте проблеми на підприємстві є і вони дуже складні та наболілі. Більшість з них пов’язані із загальним економічним становищем у країні й потребують вирішення не на рівні підприємства і навіть не на рівні керівництва УТОГ.


На початку свого виступу С.В. Котельянець підкреслив, що попри велику територію — загальна площа комплексу виробничо-побутових і адміністративних приміщень Кам’янського ПОГ «Парус-Метиз» становить 6744 кв. м — вони перебувають у хорошому стані, ремонтуються та прибираються. Належний рівень охорони підприємства і чистота у його виробничих приміщеннях справляють позитивне враження.


Але, на жаль, результати його діяльності за останні роки викликають тривогу. Протягом періоду, який підлягав перевірці, обсяги виробництва продукції у діючих цінах у 2014 році становили 85,1% від планового завдання, у 2015 році — 83,2% від плану (у порівнянні з 2014 роком — зменшення на 2,8%), у 2016 році — 67,4% від плану (у порівнянні з 2015 роком — збільшення на 1,2%). За 4 місяці 2017 року було випущено продукції на суму, що становить 52,2% від доведеного президією ЦП УТОГ завдання.


Проте у натуральних показниках обсяги виробництва продукції зменшилися у 2015 році у порівнянні з 2014 роком на 30%, а у 2016 році — на 33,4%. Це пояснюється значним підвищенням вартості основного матеріалу, який використовується підприємством у виробництві продукції, — сталевого дроту. Так, внаслідок припинення його виробництва металургійними підприємствами, які опинилися на тимчасово окупованих територіях України або у зоні проведення АТО, Криворізький меткомбінат «Арселор-Міттал Україна» фактично став монополістом з виробництва цієї продукції й значно підняв ціни на сталевий дріт. Внаслідок цього рентабельність продукції, випущеної Кам’янським ПОГ «Парус-Метиз» УТОГ, зменшилася з 0,4% у 2015 році до (—1%) у 2016 році й до (—12%) у 1 кварталі 2017 року.


Для зменшення видатків і підвищення рентабельності продукції керівництвом підприємства вживалися певні заходи:

  • була освоєна технологія зварювання у стик малих шматків сталевого дроту і формування з них стандартного розміру бухти дроту, з подальшим виробництвом із нього продукції. Дріт у малих шматках коштує значно дешевше дроту у стандартних бухтах, що дозволяє після його перероблення отримати базову сировину, дешевшу на 1,5—2 тис. грн;

  • проведена оптимізація апарату управління підприємства, в результаті якої за угодою сторін звільнилися 12 осіб.


Були вжиті й інші заходи з підвищення рентабельності виробництва, які, на жаль, очікуваного ефекту не принесли.


Попри наявність значного інтелектуального й технічного потенціалу, на підприємстві не змогли організувати виробництво інших видів продукції, а результати його роботи продовжують залежати від коливання цін на сталевий дріт.


Усе це разом призвело до падіння рівня заробітної плати, яка раніше була однією з найвищих у Товаристві, зниження рівня соціальної захищеності працівників через неможливість фінансово забезпечити заходи, передбачені у соціальному пакеті. У результаті погіршився морально-психологічний клімат і частина трудового колективу підприємства звернулася до Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана з проханням провести перевірку його діяльності і змінити керівництво. Проте, як вже зазначалося вище, результати перевірки скарги показали, що майже 80 відсотків викладених у ній фактів не підтвердилися.


Разом з тим, ревізією були виявлені інші порушення у роботі підприємства, які стосувалися помилок у визначенні фінансових результатів діяльності. Наприклад, списання запасів у виробництві та собівартості реалізованої продукції здійснювалося не методом середньозваженої ціни, а методом першої події — за цінами перших (найстаріших) закупок. Це призводило до викривлення фактичних результатів роботи підприємства. Допускалися також окремі порушення в оформленні касових і банківських документів, звітів про використання підзвітних сум.

У своєму виступі на президії ЦП УТОГ директор Кам’янського ПОГ О.В. Суббота визнав, що такі порушення мали місце і що з об’єктивних причин підприємство на сьогодні має значні проблеми, пов’язані, перш за все, з труднощами у пошуку рентабельної продукції, яку б можна було виготовляти на наявному обладнанні. Придбання нового обладнання ускладнюється не лише відсутністю необхідних коштів, а й відсутністю пропозицій щодо інших видів продукції.


Обговорення цього питання на президії ЦП УТОГ деякою мірою нагадувало засідання технічної ради. Звучали різні пропозиції щодо випуску інших видів продукції, зокрема, стосовно передачі Кам’янському ПОГ ліній з виробництва металевого профілю, які неефективно використовуються Харківським УВП № 1 УТОГ.


У результаті тривалого обговорення було прийнято постанову, в якій президія Центрального правління УТОГ постановила вказати директору Кам’янського ПОГ «Парус-Метиз» О.В. Субботі на виявлені недоліки та зобов’язати його:

  • у термін до 01.09.2017 року підготувати й надати ЦП УТОГ перспективний план виробничо-технічного розвитку підприємства на 2017—2018 роки та план освоєння нової продукції (не з дроту сталевого);

  • з 01.07.2017 року привести у відповідність до наказу по підприємству «Про облікову політику» порядок списання сировини та матеріалів на собівартість випущеної продукції, а також списання собівартості реалізованої продукції;

  • провести оптимізацію управління підприємством та довести питому вагу чисельності працівників апарату управління до не більше 15% від загальної кількості всіх працівників;

  • забезпечити безумовне виконання встановлених президією ЦП УТОГ на 2017 рік завдань з мінімальних сум відрахувань до бюджету УТОГ, дотримання розміру середньомісячної заробітної плати осіб з інвалідністю, що працюють на підприємстві, та завдань з отримання прибутку;

  • усунути інші недоліки та порушення, які вказані в акті ревізії підприємства.


Президія ЦП УТОГ розглянула також інші поточні питання роботи і прийняла відповідні рішення.
Одне з основних питань, що розглядалося на засіданні президії ЦП УТОГ 24 травня, стосувалося результатів комплексної ревізії виробничо-господарської і фінансової діяльності Кам’янського ПОГ «Парус-Метиз» УТОГ (раніше воно мало назву Дніпродзержинського УВП) за період його діяльності з 01.01.2015 року до 01.05.2017 року.

">

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

Результати перевірки скарги показали…

2017-07-04
Iнформація https://parus-metiz.com.ua/images/logo.gif

Одне з основних питань, що розглядалося на засіданні президії ЦП УТОГ 24 травня, стосувалося результатів комплексної ревізії виробничо-господарської і фінансової діяльності Кам’янського ПОГ «Парус-Метиз» УТОГ (раніше воно мало назву Дніпродзержинського УВП) за період його діяльності з 01.01.2015 року до 01.05.2017 року.

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

ВІДЕОРЕПОРТАЖІ
ПОПУЛЯРНЕ
Голосування

Оцініть дизайн сайту


Всеукраїнська громадська організація інвалідів
"Українське товариство глухих"
Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

При використанні матеріалів з сайту гіперпосилання на UTOG.ORG обов'язковe!