» » Порядок забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю по слуху/зору технічними та іншими засобами реабілітації

Порядок забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю по слуху/зору технічними та іншими засобами реабілітації

Нормативна база


 • Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів"
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 лютого 2013 року № 109 "Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами та інструкцій щодо їх заповнення"

Що відноситься до технічних засобів?


 • Мобільний телефон: особи з інвалідністю по слуху та діти з інвалідністю по слуху віком від 7 років - для письмового спілкування, а старше 6- років - додково обладнані викликом "SOS";
 • годинник: особи з інвалідністю I і II групи по зору та діти з інвалідністю по зору віком від 14 років (елктронними - діти віком від 6 років);
 • аудіоплеєр: особи з інвалідністю I і II групи по зору та діти з інвалідністю по зору віком від 14 років (позачергово забезпечуються постійні відвідувачі бібліотеки);
 • тактильна палиця: особи з інвалідністю I групи по зору та діти з інвалідністю по зору віком від 6 років;
 • диктофон: особи з інвалідністю I і II групи по зору з числа студентів та слухачів навчальних закладів I-IV рівня акредитації, осіб, які працюють на посадах керівників та їх заступників, а також юристів, журналістів, педагогів

Підстави для забезпечення технічними засобами


Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними засобами здійснюється на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії або лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичних закладів, що підтверджують інвалідність по слуху/зору.


Куди звернутися


Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка має право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або її законний представник звертаються до органу соціального захисту населення за фактичним місцем проживання/перебування особи.


Перелік та зразки необхідних документів


Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка має право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або її законний представник подає наступні документи:

 1. заяву встановленого зразку (форма затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 лютого 2013 року № 109 "Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами та інструкцій щодо їх заповнення");
 2. паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 14 років);
 3. висновок медико-соціальні експертні комісії про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю- висновок лікувально-консультативні комісії) у разі, коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;
 4. довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);
 5. освідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
 6. копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 7. довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
 8. документи, що підтверджують особу та повноваження законного представника (за необхідності).


Для взяття на облік осіб з інвалідністю по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи з інвалідністю може звернутися керівник первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.


Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку, орган соціального захисту населення перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в банку даних, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні зазначених документів за місцем фактичного проживання (перебування).


Увага! У разі зміни зареєстрованого місця проживання особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник звертаються із заявою про взяття на облік до органу соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання.
У разі зміни прізвища, імені та по батькові, відомостей про зареєстроване місце проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи вони або їх законні представники повідомляють про це органу соціального захисту населення протягом 15 робочих днів.

Забезпечення технічними засобами


Орган соціального захисту населення:

 • видає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі роздруковане направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації у разі, коли:
 • така особа вперше звернулася щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

 • така особа письмово звернулася щодо зміни підприємства, на якому йому було видано попередній технічний та інший засоби реабілітації;

 • формує електронне направлення у банку даних (у разі повторного забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації) з урахуванням строків їх експлуатації та медичних висновків за два місяці до закінчення зазначеного строку;
 • інформує осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб та їх законних представників про підприємства, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.


Підприємство у місячний строк з дня формування електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (перелік підприємств визначається Міністерством соціальної політики України http://www.msp.gov.ua/news/10513.html).


Технічні та інші засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються зазначеними підприємствами.


Підстави для зняття з обліку


Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка має право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації знімають з обліку у разі:

 • відміни відповідних медичних показань для забезпечення технічним засобом та іншими засобами реабілітації;
 • зняття інвалідності;
 • виїзду на постійне місце проживання за кордон;
 • настання смерті.


Порядок забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю по слуху/зору технічними та іншими засобами реабілітації

">

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

Порядок забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю по слуху/зору технічними та іншими засобами реабілітації

2018-02-10
Iнформація https://utog.org/uploads/posts/2018-02/1518193982_1477908767_1477130232_14666084_1165207693572651_5799444658924762674_n.jpg

Порядок забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю по слуху/зору технічними та іншими засобами реабілітації

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

ВІДЕОРЕПОРТАЖІ
ПОПУЛЯРНЕ
Голосування

Де ви працюєте?


Всеукраїнська громадська організація інвалідів
"Українське товариство глухих"
Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

При використанні матеріалів з сайту гіперпосилання на UTOG.ORG обов'язковe!