» » Про підсумки роботи підприємств УТОГ за 9 місяців 2018 року

Про підсумки роботи підприємств УТОГ за 9 місяців 2018 року

На засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбулося 14 листопада 2018 року, одним з основних питань був розгляд підсумків роботи виробничих підприємств УТОГ за 9 місяців 2018 року.


Випуск продукції

Аналіз роботи підприємств УТОГ за 9 місяців 2018 року показав, що випуск продукції у діючих цінах складає 118,1% від затвердженого постановою президії ЦП УТОГ завдання.

В розрізі галузей виробництва рівень виконання плану з обсягів виробництва продукції у діючих цінах: у підприємств деревообробної галузі — 139,3%, швейної — 116,9%, металообробної галузі — 109,6%.

Завдання з обсягів виробництва продукції на 100 і більше відсотків виконали 18 виробничих підприємств УТОГ, а саме: Бахмутське ВП, Білоцерківське ВП «Весна», Кам’янець-Подільське УВП, Конотопське УВП, Львівське ШП «Силует», Полтавське УВП № 1, Сумське ВП «Стиль», Ужгородське УВП № 2, Харківське УВП № 2, Чернівецьке ВП «Черемош», Кам’янське «Парус-Метиз», Запорізьке ВП «Неон», Одеське ВО «Елект­рик», Полтавське ВП «Універсал», Рівненське УВП, Бродівське МП «Явір», Ужгородське ВП «Синевір» та СПКТБ.

Кропивницьке УВП, Чернівецьке УВП, Лубенське УВП протягом року поступово покращували виконання планових показників з обсягів виробництва у діючих цінах.

Проте Вінницьке, Дніпровське, Житомирське, Івано-Франківське, Херсонське, Чернігівське УВП, Київське ДВП «Контакт», Дрогобицьке МП «Карпати», Миколаївське УВП, Черкаське УВП погіршили виконання планових показників з обсягів виробництва у діючих цінах або утримували на стабільно низькому рівні.

Обсяги реалізації продукції становлять 98,9% до випущеної продукції. Недовиконання цього показника відбулося в основному за рахунок Кропивницького УВП, у якого реалізація продукції становить 77,2% до випущеної. Це пов’язано з графіком поставок продукції для потреб Збройних сил України.

Обсяги виробництва продукції у порівняних цінах за 9 місяців 2018 року на 13 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. На одного середньооблікового штатного працівника в цілому на підприємствах УТОГ вироблено товарної продукції у порівняних цінах на 20,9 тис. грн більше, ніж за 9 місяців 2017 року.

Продуктивність праці

Найбільше вироблено продукції на одного працівника:

 • серед підприємств швейної галузі — на Львівському ШП «Силует», Сумському ВП «Стиль»;

 • металообробної галузі — на Кам’янському «Парус-Метиз», Одеському ВО «Електрик»;

 • деревообробної галузі — на Ужгородському ВП «Синевір», Рівненському УВП.

Продуктивність праці у порівняльних цінах за 9 місяців 2018 року до рівня 9 місяців 2017 року в цілому по підприємствах УТОГ збільшилася на 19,3%. При цьому треба відмітити, що зростання обсягів товарної продукції у порівняльних цінах у співвідношенні з 9 місяцями 2017 року сталося на 20 підприємствах з 32 підприємств. Але на Вінницькому УВП, Дніпровському УВП, Житомирському УВП, Конотопському УВП, Лубенському УВП, Полтавському УВП № 1, Херсонському УВП, Київському ДВП «Контакт», Кропивницькому УВП, Миколаївському УВП, Черкаському УВП та Чернівецькому УВП відбулося падіння обсягів виробництва.

З 186 робочих днів за 9 місяців 2018 року на підприємствах УТОГ у розрахунку на одного працівника відпрацьовано — 139 днів, або 74,5 відсотка планового фонду робочого часу.

Найменше використання робочого часу:

 • серед підприємств швейної галузі: на Бахмутському ВП — 66,2%, Дніпровському ВП — 68,6%, Лубенському УВП — 68,7%;

 • серед підприємств металообробної галузі: на Полтавському ВП «Універсал» — 60,4%, Київському ДВП «Контакт» та Запорізькому ВП «Неон» — по 67,9%;

 • серед підприємств деревообробної галузі: на Рівненському УВП — 52,5%, Черкаському УВП — 55,9%.

Питома вага фактично зайнятих роботою працівників основної діяльності — 82,7%, зокрема робітників — 81,8%, службовців — 86,1%. Але питома вага завантаження робітників-відрядників становила на таких підприємствах, як: Рівненське УВП — 48,5%, Одеському ВО «Електрик» — 43,8%, Черкаському УВП — 61,1%, Київському ДВП «Контакт» — 63,6%.


Доходи і витрати

У звітному періоді підприємствами отриманий дохід від усіх видів діяльності становить 121,2% від затвердженого постановою президії ЦП УТОГ завдання. Питома вага доходів від реалізації продукції в загальній сумі доходів від всіх видів діяльності складає 84,6%.

Доходу від надання майна в оренду (за винятком земельного податку) за поточний період отримано більше, ніж за аналогічний період минулого року. Питома вага доходу від надання майна УТОГ в оренду в загальному доході підприємств УТОГ складає 4,8%.

В аналізі зазначається, що витрати підприємств УТОГ, зокрема адміністративні витрати і витрати на збут – більше, ніж передбачено бізнес-планами.

Робітники, службовці…

Загальна середньооблікова кількість штатних працівників — осіб з інвалідністю — складає 60,6 відсотка. Питома вага кількості осіб з інвалідністю, які мають основ­не місце роботи на підприємствах УТОГ, у загальній кількості працюючих на всіх УВП УТОГ становить більше 50 відсотків.

У порівнянні з 9 місяцями 2017 року середньооблікова кількість штатних працівників по підприємствах УТОГ зменшилась на 137 осіб, зокрема працівників основної діяльності — на 130 осіб, працівників обслуговуючих господарств — на 7 осіб.

Кількість осіб з інвалідністю зменшилася на 86 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників основної діяльності складає 93,9% від загальної кількості працюючих, з них осіб з інвалідністю — 57,3%, зокрема за категоріями:

 • робітників-відрядників — 54,8% від загальної кількості працівників;

 • робітників-погодинників — 25,1% від загальної кількості працівників.

 • Питома вага кількості службовців у загальній кількості працівників основної діяльності в цілому по усіх підприємствах УТОГ становить 20,1 відсотка, що на 0,3 відсотка менше, ніж за 9 місяців 2017 р., але на окремих підприємствах питома вага кількості службовців у загальній кількості працівників значно вища. Так, найвища питома вага керівників, фахівців, службовців у загальній кількості працівників основної діяльності:

 • серед підприємств швейної галузі — на Полтавському УВП № 1 — 25,6%, Львівському ШП «Силует» — 25,2%, Чернівецькому ВП «Черемош» — 23,9%;

 • серед підприємств металообробної галузі — на Кропивницькому УВП — 32,5%, Київському ДВП «Контакт» — 31,1%;

 • серед підприємств деревообробної галузі — на Рівненському УВП — 26,2%, Дрогобицькому МП «Карпати» — 22,6%.

Фонд оплати праці

В аналізі зазначено, що загальний фонд оплати праці всіх працівників УВП, ВП, СПКТБ УТОГ за 9 місяців цього року більше, ніж за 9 місяців 2017 року; з нього фонд оплати праці осіб з інвалідністю становить 50,7%, що теж більше, ніж за той же період минулого року.

Фонд оплати праці штатних працівників — осіб з інвалідністю складає 51,7% від загального фонду оплати праці.

Найбільший фонд оплати праці працівників, які не перебували в обліковому складі підприємства (зовнішні сумісники, що працюють за цивільно-правовими договорами тощо), — на Харківському УВП № 2, Одеському ВО «Електрик», Житомирському УВП, Кропивницькому УВП, Сумському ВП «Стиль», Бродівському МП «Явір».

Найменша середньомісячна заробітна плата 1 працівника за 9 місяців 2018 р.:

 • серед підприємств швейної галузі — на Дніпровському ВП, Херсонському УВП, Вінницькому УВП, Лубенському УВП;

 • серед підприємств металообробної галузі — на Одеському ВО «Електрик», Київському ДВП «Контакт»;

 • серед підприємств деревообробної галузі — на Ужгородському ВП «Синевір» та Черкаському УВП.

На 11 підприємствах УТОГ середньомісячна заробітна плата в цілому по підприємствах за 9 місяців 2018 року була менша за діючу в Україні мінімальну заробітну плату.

Проте у порівнянні з 9 місяцями 2017 р. середньомісячна заробітна плата в цілому по підприємствах УТОГ збільшилася на 32,6%, в тому числі осіб з інвалідністю — на 34,0%, зокрема по категоріях працівників:

 • робітників-відрядників — на 37,2%,

 • робітників-погодинників — на 24,4%,

 • керівників, фахівців, службовців — на 32,6%.

Планові показники по середньомісячній заробітній платі, які передбачалися бізнес-планами на 9 місяців 2018 року, — як усіх працівників в цілому, так і по усіх категоріях, а також осіб з інвалідністю — виконані лише на Житомирському УВП, Конотопському УВП, Сумському ВП «Стиль», Харківському УВП № 2 та Чернівецькому УВП.

Затверджені постановою президії ЦП УТОГ на 2018 рік планові показники по середньомісячній заробітній платі осіб з інвалідністю виконані на Білоцерківському ВП «Весна», Житомирському УВП, Конотопському УВП, Сумському ВП «Стиль», Ужгородському УВП № 2, Харківському УВП № 2, Кам’янському «Парус-Метиз», Кропивницькому УВП УТОГ, Бродівському МП «Явір» та Чернівецькому УВП.

В аналізі також зазначається, що темп зростання заробітної плати за 9 місяців 2018 року до аналогічного періоду минулого року в цілому по підприємствах УТОГ — 32,7%, а темп зростання виробітку в цілому по підприємствах УТОГ за цей же період становить 19,3%. Тобто, темп зростання середньомісячної заробітної плати випереджає темп зростання виробітку на 13,4%. Разом з тим, на окремих підприємствах темп зростання заробітної плати випереджає темп зростання виробітку значно більше, зокрема на Чернівецькому УВП — на 67,1%, Кропивницькому УВП — на 61,7%, Харківському УВП № 2 — на 55,0%, Житомирському УВП — на 45,4%, Черкаському УВП — на 43%.

Питома вага фонду оплати праці всіх працівників у загальному обсязі виробленої продукції у порівняльних цінах у цілому по підприємствах УТОГ становить 31,2%.

Але на окремих підприємствах цей відсоток значно вищий.

Станом на 01.10.2018 р. згідно з наданою підприємствами інформацією заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств УТОГ була на Бродівському МП «Явір» і Дрогобицькому МП «Карпати».

Чисті збитки, чистий прибуток…

Згідно зі звітами за 9 місяців 2018 року такі підприємства, як Кам’янець-Подільське УВП, Лубенське УВП, Полтавське УВП № 1, Херсонське УВП, Чернігівське УВП, Кропивницьке УВП, Дрогобицьке МП «Карпати», Миколаївське УВП та Черкаське УВП отримали чисті збитки у розмірі 1668 тис. грн. У порівнянні з 1 півріччям звітного року загальна сума збитків зросла на 152 тис. грн. Також на два підприємства збільшилася кількість збиткових підприємств.

Отримання збитків за 9 місяців цього року Кропивницьким та Кам’янець-Подільським УВП зумовлено низьким рівнем реалізації продукції, а інших підприємств УТОГ — незадовільною фінансово-господарською діяльністю і поганим менеджментом. Протягом року лише на Кропивницькому і Лубенському УВП відбувається позитивна динаміка зменшення збитків.

22 підприємства УТОГ отримали чистий прибуток за результатами роботи, із яких найбільшу суму чистого прибутку отримали: Одеське ВО «Електрик», Чернівецьке УВП, Ужгородське УВП «Синевір», Білоцерківське ВП «Весна», Полтавське ВП «Універсал», Київське ДВП «Контакт», Сумське ВП «Стиль», Рівненське УВП, Конотопське УВП, Львівське ШП «Силует», Ужгородське УВП № 2, Вінницьке УВП, Харківське УВП № 2 та Дніпровське УВП.

Відрахування до бюджету УТОГ

Виробничі підприємства УТОГ перерахували до бюджету УТОГ 96,2% мінімальних щомісячних відрахувань (зокрема від виробничої діяльності — 93,0%, від надання майна УТОГ в оренду — 96,9% від планових показників) та недоїмки з відрахувань за 2016 — 2017 рік, що складає 74,9%.

У поточному році Дніпровське УВП, Дрогобицьке МП «Карпати» і Миколаївське УВП не здійснили жодних відрахувань до бюд­жету УТОГ від виробничої діяльності. Черкаське УВП виконало планові показники з відрахувань до бюджету УТОГ від виробничої діяльності лише на 10,7%, Лубенське УВП — на 31,8%, Бродівське МП «Карпати» — на 42,9%, Вінницьке УВП — на 64,1%.

Дніпровське УВП також не виконало жодного платежу з мінімальних відрахувань від надання майна УТОГ в оренду. Херсонське УВП виконало цей показник на 19,4%, Миколаївське УВП — на 23,0%, Дрогобицьке МП «Карпати» — на 26,7%, Вінницьке УВП — на 88%, Лубенське УВП — на 88,7%, Черкаське УВП — на 88,9%.

Переважна більшість підприємств УТОГ виконала планові завдання з повернення недоїмки минулих періодів від виробничої діяльності та надання майна УТОГ в оренду. Не виконали дані показники Львівське ШП «Силует», Ужгородське ВП «Синевір», СПКТБ, Херсонське УВП, Миколаївське УВП, Лубенське УВП.

Президія ЦП УТОГ постановила…

Заслухавши інформацію відділу економіки виконавчого апарату ЦП УТОГ про підсумки роботи виробничих підприємств УТОГ за 9 місяців 2018 року, президія Центрального правління УТОГ постановила:

 • відмітити позитивну роботу у звітному періоді колективів Білоцерківського ВП «Весна», Конотопського УВП, Сумського ВП «Стиль», Ужгородського УВП № 2, Харківського УВП № 2 та Кам’янського «Парус-Метиз», які виконали основні показники діяльності: виконали план з обсягів виробництва у діючих цінах, отримали чистий прибуток, мають рівень середньомісячної заробітної плати працівників із числа осіб з інвалідністю не менший, ніж запланований, та повністю виконали мінімальні відрахування до бюджету УТОГ;

 • за допущені збитки від всіх видів діяльності за 9 місяців 2018 року директорів Кам’янець-Подільського УВП, Лубенського УВП, Полтавського УВП № 1, Херсонського УВП, Чернігівського УВП, Кропивницького УВП, Дрогобицького МП «Карпати», Миколаївського УВП та Черкаського УВП суворо попередити;

 • зобов’язати названих директорів ліквідувати збитковість підприємств та розробити план заходів по стабілізації роботи;

 • звернути увагу директорів Вінницького УВП, Дніпровського УВП, Житомирського УВП, Івано-Франківського УВП, Лубенського УВП, Херсонського УВП, Чернігівського УВП, Київського ДВП «Контакт», Кропивницького УВП, Дрогобицького МП «Карпати», Миколаївського УВП, Черкаського УВП та Чернівецького УВП на невиконання завдань з обсягів виробництва продукції у діючих цінах на 100% та вжити термінових заходів по забезпеченню їх виконання у 2018 році;

 • звернути увагу директорів Бахмутського УВП, Вінницького УВП, Дніпровського УВП, Івано-Франківського УВП, Лубенського УВП, Чернівецького УВП «Чере­мош», Одеського ВО «Електрик», Дрогобицького МП «Карпати», Миколаївського УВП, Ужгородського ВП «Синевір», Черкаського УВП на низький рівень середньомісячної заробітної плати працівників підприємств;

 • зобов’язати директорів Лубенського УВП, Львівського ШП «Силует», Херсонського УВП, Миколаївського УВП, Ужгородського ВП «Синевір» та СПКТБ УТОГ забезпечити безумовне виконання затвердженого додатком до постанови президії ЦП УТОГ від 21.02.2018 року №36/2018 графіку погашення недоїмки з відрахувань до бюджету УТОГ за 2016 та 2017 роки;

 • зобов’язати директорів усіх підприємств УТОГ:

— забезпечити щомісячне виконання основних показників діяльності підприємства, затверджених постановою президії ЦП УТОГ від 24.01.2018 року № 29/2018 «Про затвердження учбово-виробничим, виробничим підприємствам, СПКТБ, малим підприємствам, ОРЦ “Одіссей” та НВЦ УТОГ завдань на 2018 рік», зокрема з мінімальних сум щомісячних відрахувань до бюджету УТОГ, з рівня середньомісячної заробітної плати працівників із числа осіб з інвалідністю та з отримання чистого прибутку;

— з метою зменшення видатків на управління і скорочення часу прийняття управлінських рішень активізувати використання у роботі підприємств УТОГ інтернет-технологій, електронного контролю за виробничими процесами, електронної звітності та обліку, елект­ронного внутрішнього документообігу і листування, охорони підприємств;

— освоювати нові види продукції та впроваджувати їх у виробництво;

— зменшувати загальновиробничі та адміністративні витрати шляхом надання вільних площ в оренду та підвищення розміру орендної плати;

— знижувати матеріальні витрати на виробництво продукції та раціонально використовувати сировину і матеріали;

— впроваджувати нове енергозберігаюче виробниче та освітлювальне обладнання на робочих місцях, цехах та у приміщеннях управлінського апарату підприємств УТОГ.

Контроль за виконанням цієї постанови покладено на заступників голови УТОГ С.В. Котельянця, В.Ф. Цимбалюка та В.В. Шевчука згідно з розподілом їхніх посадових обов’язків.


Інформація ВА ЦП УТОГ На засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбулося 14 листопада 2018 року, одним з основних питань був розгляд підсумків роботи виробничих підприємств УТОГ за 9 місяців 2018 року.">

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

Про підсумки роботи підприємств УТОГ за 9 місяців 2018 року

2018-12-05
Iнформація https://utog.org/uploads/posts/2018-12/medium/1543855261_prezidium.jpg  На засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбулося 14 листопада 2018 року, одним з основних питань був розгляд підсумків роботи виробничих підприємств УТОГ за 9 місяців 2018 року.
Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

ВІДЕОРЕПОРТАЖІ
ПОПУЛЯРНЕ
Голосування

Оцініть дизайн сайту


Всеукраїнська громадська організація інвалідів
"Українське товариство глухих"
Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

При використанні матеріалів з сайту гіперпосилання на UTOG.ORG обов'язковe!