ID УТОГ
  1. Головна /   
  2. Iнформація /   
  3. Важлива інформація /   
  4. Особливості призначення дострокової пенсії за віком матері (батька)

Особливості призначення дострокової пенсії за віком матері (батька)

Важлива інформація

Особливості призначення дострокової пенсії за віком матері (батька) особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю
Нормативна база
• Конституція України
• Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13 грудня 2006 року
• Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року
• Кодекс адміністративного судочинства України
• Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
• Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
• Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2006 року № 22-1
• «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі – Порядок)
• Постанова правління Пенсійного фонду України від 12 жовтня 2007 року № 18-6 «Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення»
Хто має право на призначення дострокової пенсії за віком
Всі особи є рівними перед законом і за ним та мають право на рівний захист закону й рівне користування ним без будь-якої дискримінації (статті 5 Конвенції про права осіб з інвалідністю).
Матір має право на призначення дострокової пенсії за віком за умови:
-досягнення 50 років;
-наявності страхового стажу не менше 15 років;
-виховання особи з інвалідністю з дитинства до 6 років (до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років).
За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання дитини з інвалідністю здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років (пункт 3 частини першої статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Куди звернутися
Заява про призначення дострокової пенсії за віком заявником (матір’ю, батьком) особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, об’єднаного управління за місцем проживання (реєстрації) в будь-який час після виникнення права на пенсію (пункти 1.1. та 1.6. розділу I Порядку).
Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.
Перелік необхідних документів

i

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину