ID УТОГ
 1. Головна /   
 2. Iнформація /   
 3. Важлива інформація /   
 4. Затверджено Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року

Затверджено Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року

Важлива інформація

У 2009 році Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю і взяла на себе зобов'язання щодо її реалізації.

На виконання цього важливого міжнародного документа на національному рівні 7 квітня 2021 року на засіданні Уряду прийнято Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року.

Цей документ підготовлено Міністерством соціальної політики на виконання кроку 411 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 1133-р, та відповідно до Указу Президента України від 08.09.2019 № 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави".

У підготовці і погодженні Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на підготовчому та погоджувальному етапі взяли участь і громадські організації осіб з інвалідністю, в тому числі й УТОГ.  Виконавчим апаратом ЦП УТОГ було підготовлено та надано ряд пропозицій та зауважень до проекту акту, більшість з яких  враховано.

Національний план дій спрямований на кординацію роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо подальшої імплементації та реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та підвищення ефективності дій щодо захисту і забезпечення повного та рівного користування особами з інвалідністю всіма правами людини та основоположними свободами.

Сподіваємося, що цей законодавчий документ буде реалізовано в повному обсязі як на національному так і на регіональному та місцевому рівнях.

Передбачені у ньому заходи так чи інакше стосуються всіх осіб з інвалідністю, є серед них і такі, що безпосередньо мають відношення до осіб з інвалідністю зі слуху:

 • забезпечення доступу до інформації щодо правових засобів захисту від дискримінації за ознакою інвалідності за допомогою способів та доступних форматів, адаптованих до потреб осіб з інвалідністю, у тому числі з використанням жестової мови та інших форматів подачі інформації для читання та спілкування;

 • впровадження систем інформування та орієнтування осіб з інвалідністю на транспорті загального користування та об’єктах транспортної інфраструктури з використанням, зокрема, візуальної, звукової, тактильної інформації;

 • здійснення за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю системного моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлях закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, об’єктів житлового та громадського призначення, торгівлі, транспорту та зв’язку, будівлях органів прокуратури, поліції та судів;

 • забезпечення розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів культури (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), поповнення бібліотечних фондів відповідною літературою (забезпечення спеціалізованих бібліотек літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами), перекладу жестовою мовою;

 • урахування під час опрацювання проектів нормативно-правових актів, які розробляються відповідно до Закону України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112” особливостей надання екстреної допомоги особам з інвалідністю, у тому числі з порушеннями слуху;

 • розроблення законопроекту про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо визначення порядку надання особам з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, інтелектуальними порушеннями інформації про зміст та хід судової справи в доступному форматі, а також персональної допомоги для їх участі в судових засіданнях;

 • здійснення заходів для забезпечення доступності, в тому числі інформаційної, приміщень судів для осіб з інвалідністю відповідно до вимог законодавства, застосування шрифту Брайля, перекладу жестовою мовою;

 • забезпечення можливості повідомлення підопічними закладів соціального захисту, охорони здоров’я про неналежне поводження щодо них у цих закладах з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю з порушеннями слуху, мовлення, інтелектуальними порушеннями, вжиття заходів до захисту підопічних, від яких/щодо яких надійшло таке звернення;

 • опрацювання питання щодо внесення змін до Законів України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення”, інших нормативно-правових актів у частині:


— визначення частки телевізійного ефірного часу, що повинна бути адаптована для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу жестовою мовою та/або субтитрування;

— відображення у програмній концепції мовлення частки телевізійного ефірного часу, адаптованого для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом застосування субтитрів та/або перекладу жестовою мовою;

— покладення на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення повноважень щодо здійснення контролю за дотриманням та забезпеченням виконання вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, у тому числі в частині здійснення адаптації частки телевізійного ефірного часу для сприйняття особами з порушеннями слуху, забезпечення її високої якості та достовірності;

— здійснення контролю за дотриманням та забезпеченням виконання вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення щодо адаптації частки телевізійного ефірного часу для сприйняття особами з порушеннями слуху;

— встановлення адміністративної відповідальності за недотримання телерадіоорганізаціями законодавчих вимог та/або ліцензійних умов щодо частки телевізійного ефірного часу та якості/достовірності перекладу жестовою мовою та/або субтитрування загального обсягу телевізійного добового мовлення;

 • визначення порядку та умов забезпечення телерадіоорганізаціями перекладу на жестову мову та/або субтитрування офіційних повідомлень, а також кіно-, відеофільмів, передач і програм відповідно до статті 23 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

 • забезпечення державних телерадіоорганізацій та НСТУ сучасним обладнанням для субтитрування та перекладу жестовою мовою офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, програм та передач;

 • розроблення методичних рекомендацій для засобів масової інформації щодо викладення інформації для осіб з інвалідністю в доступних форматах (переклад жестовою мовою, субтитрування, аудіокоментування та інші формати подачі інформації для читання та спілкування);

 • опрацювання питання створення науково-дослідного центру вивчення проблеми глухоти у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова;

 • вивчення питання щодо супроводження осіб з інвалідністю з порушенням слуху в науково-дослідному центрі вивчення проблеми глухоти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та публікація дослідницьких та науково-методичних робіт з жестової мови;

 • здійснення заходів щодо підготовки перекладачів жестової мови у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Київському фаховому коледжі прикладних наук;

 • опрацювання в установленому порядку питання щодо можливості допуску до керування транспортними засобами осіб з порушеннями слуху, у тому числі на транспортних засобах комерційного призначення категорій В і С;

 • опрацювання в установленому порядку питання щодо забезпечення диференційованого підходу до надання державної допомоги за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, підприємствам, заснованим громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, відповідно до чисельності зайнятих осіб з інвалідності та ступеня обмеження їх життєдіяльності;

 • визначення шляхів запровадження в Україні положень статті 20 Директиви 2014/24/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу від 26 лютого 2014 р. щодо участі у процедурах державних закупівель спеціальних підприємств, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю;

 • опрацювання в установленому порядку питання щодо застосування спрощеної процедури закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” для підприємств громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

 • забезпечення реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю, зокрема шляхом створення умов для безперешкодного доступу до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, застосування засобів розумного пристосування для голосування, доступних форматів інформації, у тому числі аудіокоментування, перекладу жестовою мовою, та інших форматів подачі інформації для читання та спілкування;

 • моніторинг доступності приміщень виборчих дільниць для осіб з інвалідністю, зокрема тих, які пересуваються за допомогою крісла колісного, мають порушення зору та слуху;

 • забезпечення належного збору деталізованих статистичних даних про осіб з інвалідністю в усіх сферах життя із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань, місця проживання (міська, сільська місцевість) тощо у сфері містобудівної діяльності: про частку об’єктів фізичного оточення, пристосованих для осіб з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху окремо за кожною із зазначених нозологій;

 • удосконалення механізму надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, зокрема на їх інституційний розвиток, за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 Власна інформація

i

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину