» » Відбулася розширена нарада керівників структурних підрозділів утог

Відбулася розширена нарада керівників структурних підрозділів утог10 жовтня у Києві відбулася розшире­на нарада за участю керівництва ЦП УТОГ, голів обласних організацій УТОГ, директо­рів підприємств Товариства та начальників структурних підрозділів виконавчого апа­рату ЦП УТОГ.


Затверджений раніше порядок денний цієї наради був доповнений напередодні ще одним важливим пунктом, що стосу­вався обговорення ситуації, яка склалася на Херсонському УВП УТОГ. У рамках об­говорення цього питання порядку денного виступила голова Товариства І.І. Чепчина та її заступники — Т.О. Кривко, В.В. Шев­чук, В.Ф. Цимбалюк, які проінформували присутніх про спроби рейдерського захоплення підприємства глухих у Херсоні, про хід подій протягом останніх днів та про за­ходи, вжиті Центральним правлінням УТОГ для нормалізації ситуації.


Начальник відділу економіки виконав­чого апарату ЦП УТОГ С.В. Котельянець доповів про результати ревізії господар­ської діяльності Херсонського УВП УТОГ, яка завершилась напередодні наради. Він підкреслив, що проблема цього підприєм­ства — не у виробничій сфері. Адже під­приємство мало кваліфіковані кадри й су­часну техніку, працювало стабільно, вико­нувало замовлення і виплачувало зарплату своїм робітникам. Проте морально-пси­хологічне становище на УВП погіршилося в умовах незадоволення частини колек­тиву ставленням до них директора, умо­вами праці та проживання у гуртожитку, а особливо — внаслідок слабкої інформа­ційно-роз’яснювальної роботи на підпри­ємстві. Саме через самоусунення керів­ництва Херсонської обласної організації УТОГ від діалогу з колективом підприєм­ства, відсутності належного виконання обов’язків заступником директора УВП з навчально-виховної роботи, а також че­рез підбурливі дії з боку окремих осіб, які ніякого відношення до Товариства не ма­ють, ситуація на підприємстві загостри­лася, його діяльність наразі призупинена і потребує вжиття термінових заходів.


Для здійснення цієї важливої роботи та запобігання виникненню подібної ситуації у майбутньому учасники наради розглянули й прийняли відповідний план заходів, про який детально проінформувала у своєму виступі перший заступник голови УТОГ Т.О. Кривко. Присутні на нараді директори під­приємств і голови облорганізацій Товари­ства у своїх виступах внесли ряд пропозицій у доповнення до запропонованих керівниц­твом ЦП УТОГ заходів, зокрема, зі зміцнення співпраці та взаємовідносин між головами обласних організацій УТОГ та директорами підприємств УТОГ, підтримки нормального морально-психологічного клімату в колек­тивах структурних підрозділів УТОГ тощо.


Керівники організацій та підприємств УТОГ підписали звернення на ім’я Прези­дента України П.О. Порошенка з прохан­ням вжити заходів з недопущення втручан­ня у діяльність Товариства.


 

Далі на нараді були розглянуті підсумки роботи підприємств УТОГ за 9 місяців 2017 року, виконання підприємствами плано­вих завдань та основних показників з праці, дотримання чинного законодавства щодо введення мінімального розміру заробітної плати та мінімальних тарифних ставок, під­готовка бізнес-планів та програм директо­рів підприємств УТОГ на наступний рік.


У доповнення до розглянутого на спіль­ному засіданні, перший заступник голови УТОГ Т.О. Кривко окремо проінформувала голів обласних організацій УТОГ про необ­хідність здійснення роботи з електронного обліку членів УТОГ та про домовленість з керівництвом мобільного оператора «Ки­ївстар» щодо запровадження пільгово­го тарифного плану для нечуючих замість тарифного плану «Говорун». До речі, з ос­таннього питання членам УТОГ необхідно звертатися за детальною інформацією до своїх обласних організацій УТОГ.Інформація «НЖ»

10 жовтня у Києві відбулася розшире­на нарада за участю керівництва ЦП УТОГ, голів обласних організацій УТОГ, директо­рів підприємств Товариства та начальників структурних підрозділів виконавчого апа­рату ЦП УТОГ.

">

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

Відбулася розширена нарада керівників структурних підрозділів утог

2017-10-19
Відеорепортажі / Iнформація https://utog.org/uploads/posts/2017-10/medium/1508405668_dsc_6053.jpg

10 жовтня у Києві відбулася розшире­на нарада за участю керівництва ЦП УТОГ, голів обласних організацій УТОГ, директо­рів підприємств Товариства та начальників структурних підрозділів виконавчого апа­рату ЦП УТОГ.

Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

ВІДЕОРЕПОРТАЖІ
ПОПУЛЯРНЕ
Голосування

Де ви працюєте?


Всеукраїнська громадська організація інвалідів
"Українське товариство глухих"
Офіційний сайт UTOG.ORG © 2018

При використанні матеріалів з сайту гіперпосилання на UTOG.ORG обов'язковe!