ID УТОГ

Допомога глухим в Україні

 • Переклад жестовою мовою. Послуги перекладачів жестової мови.
 • Реставрація та реконструкція (відновлення зруйнованих або пошкоджених приміщень для роботи з глухими, зруйнованого та пошкодженого житла для глухих)
 • Гуманітарна допомога
 • Тимчасове житло на безпечній території України
 • Психологічна допомога та реабілітація постраждалих
 • Адресна матеріальна допомога глухим, які постраждали та залишилися без житла та засобів до існування
 • Підтримка операційної діяльності громадської організації
 • Інше
 • Sign language translation. Services of sign language interpreters.
 • Restoration and reconstruction (restoration of destroyed or damaged premises for work with the deaf, destroyed and damaged housing for the deaf).
 • Temporary housing in a safe territory of Ukraine
 • Humanitarian aid
 • Psychological assistance and rehabilitation of victims
 • Targeted financial assistance to deaf people who suffered and were left without housing and means of livelihood
 • Support of the operational activities of the public organization
 • Other
Наші реквізити для перерахування грошової допомоги:

Банківські реквізити:

ГО «Українське товариство глухих»
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 74
IBAN: UA153348510000000002600835829
USD / EUR
SWIFT:   FUIBUA2X
Банк: АТ «Перший Український міжнародний банк»

Bank details:

“Ukrainian Society of the Deaf”
Kyiv, street Velyka Vasylkivska, bldg. 74
IBAN: UA153348510000000002600835829
USD / EUR
SWIFT:   FUIBUA2X
Bank: JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK"

Внесок карткою

Оберіть категорію допомоги

Переказ на карту

Одержувач: ГО "УТОГ"
IBAN: UA853996220000000260012335661
4246 0010 0415 2678Призначення платежу: Благодійний безповоротний внесок

ГО "УТОГ" створена для допомоги людям з порушеннями слуху у складних обставинах. Ваші благодійні внески будуть використані для надання послуг перекладачів, гуманітарної допомоги, матеріальної допомоги потерпілим та реставрації будівель зруйнованих або пошкоджених приміщень для роботи та житла з глухими. Благодійні безповоротні внески не повертаються. Будь ласка, перевіряйте внесену вами інформацію перед переказом коштів. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання або потрібна додаткова інформація, будь ласка, зв'яжіться з нами.