ID УТОГ

Огляд питань, розглянутих і затверджених на засіданні президії ЦП ГО «УТОГ» 26 квітня 2023 року

Чим займається УТОГ

Доброго дня, шановні члени УТОГ! До вашої уваги пропонується розгляд питань, які були винесені та обговорені на засіданні президії ЦП ГО “УТОГ” 26 квітня 2023 року.

Отже, заслухана інформація відділу економіки ВА ЦП УТОГ про результати роботи Кам'янського ПОГ “Парус-Метиз” УТОГ за період 2020-2022 років, в якій зазначалося про невиконання основних показників роботи підприємства з обсягів виробництва продукції у діючих цінах, доходу від всіх видів діяльності, мінімальних сум щомісячних відрахувань до бюджету УТОГ, а також невжиття дієвих заходів щодо забезпечення підприємства замовленнями, випуску збиткової продукції, отримання збитків підприємства та наявність заборгованості з виплати з/плати працівникам.

Президія ЦП поставила перед директором Кам'янського ПОГ “Парус-Метиз” УТОГ Олександром Субботою конкретні завдання і зобов'язала виконати їх до наступного чергового засідання президії, яке відбудеться 24 травня п.р.

Розглянуто питання про суми дебіторської та кредиторської заборгованостей виробничих підприємств УТОГ станом на 31.12.2022 року.

Також була заслухана інформація про результати роботи інвестиційного фонду УТОГ та виконання графіку погашення позичок за 1 квартал 2023 року і затверджена відповідна постанова президії з цього питання.

З метою впорядкування в бухгалтерському обліку на підприємствах та в обласних організаціях УТОГ права постійного користування земельною ділянкою, як нематеріального активу та враховуючи рекомендації Міністерства фінансів України, президія ЦП затвердила постанову про зарахування на баланс права постійного користування земельною ділянкою, як нематеріального активу.

На розгляд президії було винесено питання про облік членів УТОГ. Президія ЦП зобов'язала голів обласних організацій УТОГ забезпечити організацію роботи з проведення повного переобліку членів УТОГ та збору інформації про кожного члена УТОГ на території своєї області з наступним внесенням та оновленням даних в системі електронного обліку ID-УТОГ.

Відділу організаційної та видавничої роботи ВА ЦП УТОГ доручено забезпечити координування роботи з проведення повного переобліку членів УТОГ та відновлення роботи системи електронного обліку членів УТОГ у термін до 01 червня 2023 року.

Результати виконання даної постанови розглянути на засіданні президії ЦП УТОГ у вересні 2023 року.

З метою забезпечення стабільної роботи центральних керівних органів УТОГ та відповідно до Статуту УТОГ, а також з нагоди 90-річчя з дня створення Українського товариства глухих президія ухвалила постанову про скликання позачергового ІІІ Пленуму Центрального правління УТОГ 31 травня п.р. дистанційно у режимі відеоконференції з використанням платформи ZOOM. Додатками до цієї постанови затверджені порядок денний пленуму та план заходів з підготовки та проведення даного заходу.

З метою оновлення положення про присвоєння звання “Почесний член Українського товариства глухих” президія постановила: погодити Положення про присвоєння звання “Почесний член Українського товариства глухих” та винести його на затвердження ІІІ пленуму ЦП УТОГ.

А також рекомендувати ІІІ пленуму ЦП УТОГ присвоїти це почесне звання 3 особам.

На засіданні президії була заслухана і прийнята до відома інформація про стан роботи обласних організацій УТОГ з охорони нерухомого майна УТОГ.

Керівників ОО УТОГ попереджено про їх особисту відповідальність за охорону нерухомого майна УТОГ, а також за його збереження і ефективне використання. З метою посилення цієї роботи відділу управління майном ВА ЦП УТОГ доручено підготувати і винести на розгляд президії у вересні п.р. інформацію про результати виконання керівниками ОО УТОГ поставлених перед ними завдань.

На засіданні президії було також розглянуто у новій редакції положення Херсонської обласної організації Українського товариства глухих і затверджено постанову президії з цього питання.

До ЦП УТОГ звернулися підприємства та обласні організації УТОГ з проханням надати дозвіл на списання основних засобів, які непридатні для подальшого використання за призначенням через фізичну та технічну зношеність.

Президія ЦП УТОГ постановила надати такий дозвіл Полтавському ВП “Універсал” УТОГ, Київському ДВП “Контакт” УТОГ та Чернівецькій обласній організації УТОГ.

Усі прийняті та затверджені постанови президії контролюються відповідальними працівниками ВА ЦП УТОГ.

Наступне засідання президії заплановане на 24 травня поточного року.

Дякую за увагу!

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину