ID УТОГ
  1. Головна /   
  2. Iнформація /   
  3. Діяльність УТОГ /   
  4. Є ще порох у порохівницях, а жести — у жестівниках!

Є ще порох у порохівницях, а жести — у жестівниках!

Діяльність УТОГ

Нещодавно вийшов посібник ветеранів УТОГ, Почесних членів нашого Товариства Н.В. Іванюшевої та В.В. Скурчинського «Минуле і сучасне у жестовій мові».

Як зазначається у передмові до цієї книги, «автори-укладачі видання — ветерани нашого Товариства, Почесні члени УТОГ Наталія Василівна Іванюшева та Володимир Вікторович Скурчинський — є носіями й, не побоїмося цього рідко вживаного зараз слова, пропагандистами усталених, вивірених жестів, які використовувалися не одним поколінням глухих людей в Україні. Саме такі жести вже понад піввіку передає молодому поколінню перекладачів жестової мови справжній корифей жестового перекладу Н.В. Іванюшева, а визнаний знавець історії спільноти глухих В.В. Скурчинський саме такою мовою веде свої неоціненні розповіді та яскраво і талановито виступав зі сцени у спектаклях і декламаціях. Вони передають ці знання молодому поколінню немов естафету від попередніх поколінь, адже з раннього дитинства перейняли цю мову від своїх глухих батьків і пронесли через все життя».

Отже, наші ветерани продовжують щедро ділитися своїми неперевершеними знаннями української жестової мови і багатим перекладацьким досвідом. А цих знань і досвіду у авторів посібника дуже багато!

Тому й запропонував Володимир Вікторович зробити посібник з української жестової мови, який би об’єднав в єдине ціле старі «класичні» жести, безумовним знавцем яких є Наталія Василівна, і нові жести до сучасних термінів, які виникли останнім часом. Зокрема, у посібнику наводяться жести, які позначають технічні новинки, комп’ютерну термінологію тощо — над цим розділом працював глухий художник М.Ю. Поплавко.

Кожний запропонований жест має зображення у вигляді малюнка. Автори посібника відмовились від використання фотографій, традиційно вживаних раніше в посібниках з жестової мови, і переконані, що такий підхід дозволить передати пластичність та чіткість жесту з найбільшим інформаційним та змістовим наповненням.

Малюнки жестів, які були у раніше виданих посібниках, що зберігаються в Музеї історії УТОГ у В.В. Скурчинського, були доопрацьовані і змінені дизайнером П.В. Моргуновим у відповідності з сучасними вимогами. Крім того, опис жестів зроблено власний, авторський, з урахуванням реалій вживання жестів в українській жестовій мові. За це велика подяка С.В. Кульбіді — професору доктору педагогічних наук, головному науковому співробітнику відділу навчання української жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені М.Д. Ярмаченка.

Робота тривала не один рік, допомагали в ній колишні працівники редакції газети «Наше життя», за що їм усім велика подяка.

Звичайно, охопити все багатство жестової мови практично неможливо, тому зупинилися на найпоширеніших жестах. Таким чином, у посібнику зібрано близько тисячі жестів за різними темами.

Посібник знайомить з найуживанішими поняттями української жестової мови, вводить у «світ жестової мови» всіх, хто займається подоланням наслідків глухоти, надає практичну допомогу в оволодінні засобами спілкування з особами з порушеннями слуху. Посібник розрахований як для стаціонарного навчання, так і для самостійного вивчення.

Сподіваємось, що читачі отримають від цього видання, яке всі, хто над ним працював, готували до друку з великою любов’ю, не тільки користь, а й радість — радість відкриття багатої й насиченої новою інформацією української жестової мови.

Власна інформація

i

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину