ID УТОГ

22 вересня 2020 - Доступне середовище з жестовою мовою

Жестова мова забезпечує повне включення людини з порушеннями слуху до спільноти глухих!

Це включення має розпочинатися в ранньому віці з двомовного навчання дітей з порушеннями слуху. Двомовне навчання - навчання одночасно з жестовою та писемною мовою в середовищі однолітків з порушеннями слуху за спеціальними навчальними програмами, які максимально використовують потенціал в навчанні дітей під керівництвом вчителів, які вільно володіють жестовою мовою. Якісна та відповідна спеціальна освіта має вирішальне значення для розширення та надання можливостей людям з порушеннями слуху стати активними учасниками суспільства та громади.

Включення з жестовою мовою має відбуватися не лише в школі, а й у сім’ї. Тому надзвичайно важливо, щоб урядом країни була забезпечена можливість сім’ям глухих дітей безкоштовно навчатися жестовій мові. Знання жестової мови з раннього віку має вирішальне значення для розвитку грамотності та пізнавальних можливостей глухих дітей.

Щоб люди з порушеннями слуху могли реалізувати себе і самовизначитися у доступному середовищі - надзвичайно важливою є доступність широкого спектру послуг з жестовою мовою. Особливо важливі серед них медичні послуги, соціальні послуги, засоби масової інформації, зайнятість, освіта та державні послуги.

Двомовна білінгвальна освіта національною жестовою мовою та національною розмовною мовою має вирішальне значення для забезпечення нашого включення у суспільство. Підтримуємо необхідність навчання жестовою мовою.

Слідкуйте за інформацією на сайті utog.org

Шукайте нас в соціальних мережах
#УТОГ, #МДГ_2020, #МДЖМ_2020, #МІжнародний_тиждень_глухих_2020, #IWDeaf, #IDSignLanguages, #SignLanguagesForEveryone
180