ID УТОГ

27 вересня "Підтвердження громадянських прав глухих"

Культура

Права людини — це сукупність взаємопов’язаних та невід’ємних прав, властивих кожній людині, незалежно від її національності, місця проживання, статі, національного чи етнічного походження, інвалідності, релігії, культури чи мови. Усі люди мають право реалізувати свої громадянські права без дискримінації.
Громадянські права людини можуть бути особистими (право на життя), політичними (право на участь у політичному житті суспільства), економічними (право на працю), соціальними (право на освіту), культурними (право на належність до культурної меншини та використання жестової мови) та колективними (право на розвиток та самовизначення) з провідними принципами рівності та недискримінації.

Ці права є неподільними та взаємозалежними. Це означає, що не можна виділити лише декілька прав серед усього комплексу прав людини. Удосконалення одного права покращує інші права. Так само позбавлення одного права негативно впливає на інші.

Як же громадянські права можуть бути реалізовані глухими через жестову мову?

Жестова мова — це єдина мова, яку глухі люди можуть вільно застосовувати, та яка є єдиним способом глухих людей брати участь і повністю бути включеними до своїх спільнот. Право на жестову мову та ідентичність з спільнотою глухих є культурним правом глухих людей.

Право на жестову мову також пов'язане з соціальним та економічним правом отримувати якісну освіту національною жестовою мовою та працювати в доступному середовищі. Забезпечення кваліфікованого та професійного перекладу жестовою мовою — єдиний спосіб забезпечити рівність та недискримінацію глухих в їх праві на доступність у всіх сферах суспільства.

Підтвердження громадянських прав глухих людей через використання жестової мови забезпечує реалізацію ними всіх взаємопов'язаних прав людини. Досягнути цього можливо шляхом підтвердження національної жестової мови на державному рівні національним товариством глухих. Глухі люди повинні мати безперешкодний доступ до всіх послуг у всіх сферах життя на їх національній жестовій мові, зокрема через фінансування урядом кваліфікованих та професійних служб перекладу жестовою мовою. Рівність та недискримінація є основними принципами доступності глухих до всіх сфер життя.

Більше інформації про українську жестову мову, самобутність та культуру глухих, професійні послуги перекладу Ви можете отримати в Українському товаристві глухих: utog.org

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину