ID УТОГ

Про УТОГ

Українське товариство глухих (УТОГ) було створене у 1933 році відповідно до Постанови Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету та Раднаркому України від 04.06.1933., протокол №61/544. Ця дата вважається датою створення УТОГ.

Згідно з прийнятим Верховною Радою України у 1992 році Законом України № 2460-XV „Про об’єднання громадян” Українське товариство глухих легалізоване у Міністерстві юстиції України 5 жовтня 1992 року за реєстраційним номером 308.

З 1957 року Українське товариство глухих є членом Всесвітньої федерації глухих (ВФГ). УТОГ є юридичною особою зі статусом Всеукраїнської організації інвалідів і здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством України та власним Статутом. Товариство має свій Гімн і символіку, і представляє інтереси осіб з порушеннями слуху у всіх владних структурах держави.

Метою створення УТОГ є організаційне об’єднання осіб з порушеннями слуху та надання їм допомоги в професійній, трудовій і соціальній реабілітації, захисті їх законних прав і інтересів та утвердженні статусу громадян, всебічно інтегрованих у суспільство. До складу УТОГ входять 22 обласні, а також 63 територіальні організації УТОГ, що загалом обліковують 38641 особу з порушеннями слуху, з яких 34838 особи віком від 14 років є членами УТОГ. Для професійного навчання та працевлаштування осіб з порушеннями слуху в системі УТОГ діють 31 виробничі підприємства.

Для соціального та культурного обслуговування глухих в Товаристві функціонують 22 обласні та 7 районних закладів культури, столичний Культурний центр УТОГ. Для підготовки перекладачів жестової мови та підвищення кваліфікації працівників системи УТОГ діє Навчально-відновлювальний центр УТОГ, а для інформаційного забезпечення осіб з порушеннями слуху Товариства з 1967 року видається щомісячна газета „Наше життя”.

З метою реабілітації та оздоровлення глухих в Українському товаристві глухих створені власні оздоровчі центри: „Одіссей” в Одеській області, „Берізка” в Миколаївській області та НВЦ УТОГ в Пущі-Водиці.