ID УТОГ

Програма створення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через «СЕРВІС УТОГ»

Реалізовані проекти

І. Загальна частина

Програма створення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з порушеннями слуху через «СЕРВІС УТОГ» підготовлена відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальні послуги» та направлена, зокрема, на виконання вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Основними принципами, які  будуть застосовані при реалізації програми є адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, гуманність, комплексність, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають державні та адміністративні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і правових норм для всіх учасників процесу реалізації програми.

Основним засобом спілкування для осіб з інвалідністю зі слуху в Україні є українська жестова мова. Українська жестова мова - природна візуально-жестова мовна система з власною лексико-граматичною структурою, що сформувалася еволюційним шляхом і використовується як основний або один з основних засобів спілкування жестомовних осіб, які постійно проживають або впродовж тривалого часу проживали на території України (ст. 4 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).

В Україні проживає  понад 39759 осіб з інвалідністю зі слуху, які мають потребу у самостійному безперешкодному доступі до державних та адміністративних послуг в усіх установах, організаціях та закладах, що здійснюють прийом та обслуговування громадян, зокрема в установах соціального захисту населення, відділеннях пенсійного фонду, комунальних установах, медичних закладах тощо.

Досі для того, щоб вирішити свої питання в установах організаціях чи закладах, особа з порушеннями слуху має знайти перекладача жестової мови та разом з ним прийти в цю установу. Потрібна достатня кількість професійних перекладачів жестової мови, що потребує чималих фінансових ресурсів.

В умовах пандемії коронавірусної інфекції потреба осіб з інвалідністю зі слуху в отриманні належного соціального захисту та доступних інформації і послуг стрімко збільшується, а їх надання обмежується відсутністю особистого прийому громадян та застосуванням без адаптації он-лайн технологій та дистанційного доступу, які вимушено спонукають особу з інвалідністю зі слуху до обставин мимовільної  дискримінації її прав.

Враховуючи розвиток сучасних технологій, їх адаптацію та можливість  застосування для створення інклюзивного середовища з безперешкодним доступом організацій, установ та закладів для людини з порушеннями слуху ВГОІ «Українське товариство глухих» з метою забезпечення виконання умов Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю для осіб з порушеннями слуху  з 2018 року розпочато роботу над створенням систему відеозв’язку з перекладачем жестової мови «СЕРВІС УТОГ», яка би була доступною для використання як особам з порушеннями слуху так і працівникам установ, організацій та закладів.

За роки роботи, з моменту створення, «СЕРВІС УТОГ» напрацьовано всі можливі алгоритми роботи з особами з порушеннями слуху та забезпечення їх супроводу в будь-якій установі, організації та закладі з врахуванням соціокультурної та мовної самобутності спільноти глухих, які пропонується використати при впровадженні в дію Програми створення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через «СЕРВІС УТОГ» для  реалізації особами з інвалідністю зі слуху економічних, соціальних та культурних прав, а також виконання вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Також, з «СЕРВІС УТОГ» забезпечується, окрім відеозв’язку з перекладачем жестової мови, комплексне вирішення всіх порушених питань та повний соціальний супровід осіб з порушеннями слуху та їх сімей.

Програма передбачає додаткові, до встановлених законодавством гарантій, заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю зі слуху. 

ІІ. Фінансове забезпечення Програми

Використання системи «СЕРВІС УТОГ» в установах, організаціях та закладах є БЕЗКОШТОВНИМ.

Для забезпечення впровадження системи «СЕРВІС УТОГ» необхідні лише 2 суттєві складові:

  1. Забезпечення у всіх соціально-значимих об’єктів, на яких очікується впровадження системи «СЕРВІС УТОГ», можливості використання їх працівниками в роботі планшетів, смартфонів, ноутбуків з функцією відеозвʼязку та доступом до швидкісного Інтернету, що, зокрема, стане посиленням матеріально-технічної бази установи.
  2. Створення умов безперешкодного доступу для використання особами з порушеннями слуху в установах, організаціях та закладах мережі Wi-Fi з доступом до швидкісного Інтернету, для самостійного використання особою з інвалідністю зі слуху системи «СЕРВІС УТОГ» через власні засоби зв’язку (смартфон або планшет).

 

ІІІ. Очікувальні результати

Впровадження системи «СЕРВІС УТОГ» в установах, організаціях та закладах України у співробітництві з недержавною громадською організацією Українське товариство глухих забезпечить:

- створення безперешкодного доступу всіх осіб з порушеннями слуху, з яких 39759 осіб мають інвалідність, до державних та адміністративних послуг;

- роботу 169 професійних перекладачів жестової мови зі всієї України для осіб з інвалідністю зі слуху;

- підтримку сімей глухих та зі зниженням слуху через безперешкодний доступ для них всіх державних, адміністративних та соціальних послуг та можливість індивідуальної мобільності і самостійності в частині реалізації своїх прав;

- здійснення соціальної, трудової, медичної, культурної реабілітації осіб з інвалідністю зі слуху та їх максимально повне включення в суспільне життя;

- вирішення невідкладних питань організаційно-правового, інформаційного забезпечення,  матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового обслуговування осіб з інвалідністю зі слуху;

- здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки особам з інвалідністю зі слуху та членам їх сімей.

Довідкова інформація:

Система СЕРВІС УТОГ стала можливою для реалізації завдяки підтримці Кабінету міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів України

ВГОІ «Українське товариство глухих» має розгалужену структуру по Україні, до якої належать:

  • 22 обласні організації УТОГ (здійснююють проведення роботи з охоплення та обліку осіб з порушеннями слуху у всіх регіонах України, залучення їх до участі у громадському та суспільному житті, здійснення їх соціального захисту через забезпечення правої та соціальної захищеності, сприяння у їх реабілітації та інтеграції у суспільство, надання комплексної допомоги, сприяння отриманню особами з порушеннями слуху освіти, працевлаштуванні, надання послуг перекладачів жестової мови, проведення інформаційної та розʼяснювальної роботи тощо) ;
  • ПОГ «Культурний центр УТОГ» та театр глухих акторів «Райдуга» (проведення роботи зі здійснення реабілітації осіб з порушеннями слуху засобами культури та мистецтва, організації їх змістовного дозвілля, охоплення культурно-масовими та інформаційно-розʼяснювальними заходами всіх вікових категорій осіб з порушеннями слуху у місті Києві, проведення роботи з навчання жестовій мові працівників установ, організацій та закладів, а також всіх бажаючих, популяризація жестової мови);
  • Колективне підприємство «Навчально-відновлювальний центр УТОГ» (організація та проведення заходів з організації комплексного відпочинку осіб з порушеннями слуху, підготовка перекладачів жестової мови та проведення освітніх заходів для осіб з порушеннями слуху);
  • 28 учбово-виробничих підприємств УТОГ (які забезпечують працевлаштування та трудову і соціальну реабілітацію осіб з інвалідністю зі слуху)

 

Більше інформації на сайті: https://utog.org/

Координатор програми Тетяна Кривко, перший заступник голови Українського товариства глухих, тел. +38 (097) 289-39-38

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину