ID УТОГ

Позинюк Ганна Олексіївна

Рекорди УТОГ

(народилася у 1941 р.)

Головні інженери навчально-виро бни чих підприємств Українського товариства глухих посідають особливе місце в ієрархії керівних кадрів системи. І не випадково, адже у самій назві професії «інженер», що в перекладі означає «винахідник», вже закладені принципи діяльності та впливу на основні процеси виробництва.

Як засвідчує багатолітня практика, на тих підприємствах Товариства, де головними інженерами працювали грамотні і висококва ліфіковані фахівці, завжди був лад, підприємства не відставали від вимог науково-технічного прогресу, нечуючі робітники постійно поповнювали лави новаторів виробництва.

Одним з підприємств, якому поталанило на такого керівника, є Кам’я нець-Подільське УВП УТОГ. У 1967 році прийшла сюди на посаду головного інженера Ганна Олексіївна Позинюк.

До цього було навчання у Львівському технікумі легкої промисловості та робота на Кам’янець-Подільській швейній фабриці контролером ВТК, майстром дільниці, інженером відділу праці та заробітної плати.

Пройшовши ці відповідальні сходинки кар’єрного росту, Ганна Олексіївна набула потрібного досвіду, який так згодився на новому місці роботи. З ходу довелося освоювати щойно збудовані нові виробничі площі підприємства, проводити технічне переоснащення виробництва, дбати про розширення асортименту продукції.

Впровадження новітніх технологій потребувало відповідних знань. У 1978 році Г.О. Позинюк закінчила Хмельницький інститут побутового обслуговування. З метою безпосереднього спілкування з глухими робітниками досконало вивчила жестову мову, і нечуючі постійно обирали свого головного інженера членом бюро первинної організації УТОГ.

У роки найтяжчих економічних випробувань в країні Г.О. Позинюк зі своїм дбайливо підібраним штабом інженерно-технічних працівників зробила все можливе, аби на Кам’янець-Подільському УВП УТОГ не зупинялося виробництво, а люди мали роботу та заробітну плату.

Про творче горіння, про велику любов справжнього майстра і вихователя до своєї роботи, до людей, з якими працює, засвідчує шана і увага з боку держави та Товариства. Ще за часів Радянського Союзу Г.О. Позинюк одна з небагатьох працівників системи була нагороджена орденом «Знак Пошани», вона має звання «Відмінник УТОГ» і «Почесний член УТОГ».

У невтомній праці спливають роки, за якими все помітнішими стають риси самовідданості і людяності керівника, що продовжує вписувати свої звитяжні рядки до літопису славних здобутків Товариства.

Постановою президії ЦП УТОГ від 26 червня 2007 року № 210 прізвище Г.О. Позинюк було занесене до Книги рекордів Українського товариства глухих у номінації «Кадри», враховуючи те, що безперервно, протягом більше 40 років вона працює на посаді головного інженера Кам’янець-Подільського УВП УТОГ, чим встановила абсолютний рекорд перебування на аналогічній посаді в Товаристві.

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину