ID УТОГ
  1. Головна /   
  2. Iнформація /   
  3. Важлива інформація /   
  4. І знову про мобільні телефони

І знову про мобільні телефони

Важлива інформація

 Ще раз звернемося до актуальної теми про мобільні телефони як засоби реабілітації для осіб з порушеннями слуху та компенсацію їх вартості в разі самостійного придбання.

 Нещодавно на сайті Міністерства соціальної політики було розміщено деякі роз'яснення з питань забезпечення мобільними телефонами.

— З якого періоду виплачується компенсація за самостійно придбані вироби особам з інвалідністю?
— Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в останній редакції вперше реалізовано можливість виплати особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим особам за їх бажанням грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації (ТЗР), зазначена норма була відсутня в попередній редакції акта.

 Відповідно до п. 53 Порядку виплата компенсації здійснюється на підставі фіскального чека, який підтверджує придбання виробу у підприємства, що відповідає кваліфікаційним вимогам, а за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією — тільки на підставі фіскального чека.

 З огляду на зазначене, виплата грошової компенсації за кошти державного бюджету може здійснюватись ОСЗН тільки за ті ТЗР, які були самостійно придбані особами з інвалідністю або їх законними представниками з моменту вступу в дію постанови Кабінету Міністрів України 238 від 14.03.2018, якою затверджено Порядок в новій редакції, а саме з моменту опублікування в офіційному виданні „Урядовий кур'єр” від 07.04.2018 № 68, підтвердженням чого є дата в фіскальному чеку.

 
— Компенсація за покупку особою з інвалідністю спеціальних засобів для спілкування та обміну інформацією відшкодовуються лише, якщо придбані на підприємствах, що відповідають кваліфікаційним вимогам, чи на будь-яких? 
— Відповідно до п.п. 37, 53 Порядку виплата компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією здійснюється на підставі оригіналу фіскального чека, що підтверджує придбання виробу за його фактичною вартістю, у розмірі не вище граничної ціни, встановленої Мінсоцполітики. Таким чином отримання компенсації за такі засоби не передбачає їх придбання у підприємства, що відповідає кваліфікаційним вимогам.
 
— Про яку суму у розмірі не вище граничної ціни, встановленої Мінсоцполітики, йдеться у разі придбання мобільного телефона? 
— Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 59 від 29.01.2016 р. «Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації», затверджено граничну ціну на спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, а саме на мобільний телефон для письмового спілкування та обміну інформацією – у розмірі 3252 грн.
— Яка форма заяви на компенсацію самостійно придбаних засобів реабілітації? 
— Заява на виплату компенсації складається у довільній формі і має містити такі дані: П.І.Б. заявника, зареєстроване місце проживання, фактичне місце проживання/перебування, адресу проживання, контактний номер телефону, найменування та ціну виробу, суму компенсації (в межах граничної ціни, встановленої Мінсоцполітики), дату написання заяви та підпис заявника. На сьогодні розроблено проект форми такої заяви, яка буде затверджена наказом Мінсоцполітики, та оприлюднена у встановленому порядку.
 
— Чи має право особа з інвалідністю по слуху на вибір між отриманням компенсації за самостійно придбані засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією та безпосереднім забезпеченням відповідними засобами реабілітації через ОСЗН? 
— Відповідно до п. 2 Порядку спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією належать до ТЗР, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення через ОСЗН та за які за бажанням зазначених осіб або їх законних представників виплачується компенсація.

 Згідно з п. 5 Порядку безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб ТЗР за рахунок коштів державного бюджету здійснюються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам. На сьогодні жодне з підприємств в Україні не проходило перевірку на відповідність кваліфікаційним вимогам на постачання засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

 З огляду на зазначене, особам з інвалідністю надається можливість самостійно придбати необхідний засіб для орієнтування, спілкування та обміну інформацією на вільному ринку та отримати компенсацію на підставі фіскального чека в межах граничної ціни відповідно до п.п. 37, 53 Порядку. При цьому оригінал фіскального чека для виплати компенсації передається особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками до ОСЗН не пізніше чотирьох місяців з дати, зазначеної в фіскальному чеку (п. 53 Порядку).

 
— Чи передбачає постановка на облік осіб з інвалідністю по слуху для забезпечення спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, пред’явлення індивідуальної програми реабілітації?
— Відповідно до п. 15 Порядку разом із заявою про взяття на облік ІПР не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у визначених Порядком випадках.
 

Підготовлено за інформацією з офіційних джерел:

https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

ПОСТАНОВА від 5 квітня 2012 р. № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів":

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-п/page

Наказ Міністерства соціальної політики України №59 від 29.01.2016р. "Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації":

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0257-16

i

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину