ID УТОГ

Офіційна інформація Центрального правління УТОГ «Щодо обліку осіб, які потребують житла»

Важлива інформація

Відповідно до “Житлового кодексу України” облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється, як правило, за місцем їх проживання у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів.

Облік потребуючих поліпшення житлових умов громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають свій житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням — також і за місцем їх проживання. Нарівні з ними беруться на облік громадяни, які залишили роботу на цих підприємствах, в установах, організаціях у зв’язку з виходом на пенсію.

До 1990 року підприємства і організації УТОГ власними силами будували житло для своїх працівників, у зв’язку з чим на них був організований повноцінний квартирний облік черговиків на отримання житла. Останній раз житло за рахунок коштів Товариства працівники УТОГ отримали у 1994 році.

У зв’язку з гострою економічною кризою, яка спричинилася після розвалу Радянського Союзу і проголошення незалежності союзних республік, розривом економічних зав’язків між підприємствами союзних республік, підприємства і організації УТОГ припинили будівництво житла за власні кошти. У зв’язку з цим Центральне правління УТОГ доручило керівникам підприємств і організацій передати матеріали з квартирного обліку працівників УТОГ до районних і міських рад за місцем проживання «черговиків». З того часу квартирний облік працівників УТОГ, які потребують отримання житла або поліпшення житлових умов, ведеться місцевими радами (за місцем проживання працівників), як це передбачено Житловим Кодексом України. Проте контрольні списки черговиків із числа працівників УТОГ збереглися на підприємствах  і в організаціях УТОГ- для контролю за черговістю отримання житла від місцевих рад.

У 2000 році за підтримки тодішнього Кабінету міністрів України і Міністра соціальної політики Товариство домоглося включення до Державного бюджету України видатків на придбання житла для працівників УТОГ із числа осіб з інвалідністю зі слуху. Для контролю за справедливим розподілом отриманого житла ЦП УТОГ отримало від підприємств і організацій УТОГ копії їхніх контрольних списків житлових черговиків і на їх основі створило загальний по УТОГ контрольний список працівників УТОГ із числа осіб з інвалідністю зі слуху, які потребували житла або поліпшення житлових умов за рахунок коштів державного бюджету України. Цей контрольний список у подальшому щорічно уточнявся і затверджувався президією ЦП УТОГ, надавався для контролю також Міністерству соціальної політики України. Завдяки цьому у 2007 році за програмою “Будівництво (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху” було придбано житло для 18 сімей, у 2008 році – для 11 сімей, у 2009 році – для 13 сімей, у 2010 році  - для 25 сімей, у 2011 і 2012 роках – для 38 сімей. Всього ж за період з 2000 по 2012 роки за рахунок коштів Державного бюджету України було придбано для глухих працівників УТОГ 197 квартир.

На жаль ні у 2013, ні у подальші роки кошти на придбання житла для працівників УТОГ з державного бюджету України не виділялися. Починаючи з 2014 року ці кошти також перестали планувати у Державному бюджету України. таким чином протягом останніх 7 років кошти з державного бюджету України на поліпшення житлових умов осіб з інвалідністю зі слуху не виділялися.

Оскільки надія на надання таких коштів з державного бюджету України ще існує, ЦП УТОГ продовжує контролювати перебування глухих працівників УТОГ на квартирному обліку, у зв’язку з чим на засіданні президії ЦП УТОГ був затверджений контрольний список глухих працівників УТОГ, які потребують отримання житла або поліпшення житлових умов за рахунок коштів державного бюджету України станом на 01.01.2020 р. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» особи, які занесені до цього контрольного списку, можуть отримати відносно себе інформацію від ЦП УТОГ: перебування у списку, рік постановки на облік, номер черги. Оприлюднити цей список на сайті УТОГ ЦП УТОГ не має права, оскільки це порушить права людей на захист їх персональної інформації. Всього станом на 01.01.20 р. у контрольному списку рахується 556 черговиків (сімей і одинаків) з числа осіб з інвалідністю зі слуху.

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину