ID УТОГ

Всесвітня федерація глухих (ВФГ) разом з глухими людьми України!

Важлива інформація

Глухі люди можуть швидко втратити свої важко здобуті права, такі як право на доступ до інформації або на безпеку, а також своє життя.
ВФГ запропонувала нашу допомогу нашому члену Українське товариство глухих із втручанням на міжнародному рівні та іншими формами підтримки, яких вони потребують.

➡️ Зробіть пожертву на підтримку українських глухих! https://wfdeaf.org/donate/

ВФГ організовує благодійну кампанію для підтримки глухих в Україні через роботу нашого члена «Українське товариство глухих». Ми також перерозподілимо ці пожертви нашим членам у сусідніх країнах, які приймають глухих українських біженців у разі потреби.

_______

WFD stands with the deaf people of Ukraine!

Deaf people may quickly lose their hard-won rights, such as the right to access information or to security as well as their very lives.
The WFD has offered our assistance to our member Українське товариство глухих with intervention at the international level and other forms of support they need.

➡️ Make a donation to support Ukrainian deaf people! https://wfdeaf.org/donate/

The WFD is organizing a donation campaign to support deaf people in Ukraine through the work of our member ‘The Ukrainian Society of the Deaf’. We will also redistribute these donations to our members in neighboring countries who are receiving deaf Ukrainian refugees as necessary.

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину