ID УТОГ

Звернення президента Європейської Ради глухих Маркку Йокінена. Міжнародна жестова мова і українська жестова мова

Важлива інформація

У відповідь на російську акцію агресії стосовно України спільнота глухих Європи активно засуджує ці насильницькі дії.

ЄСГ висловлює підтримку усім громадянам України, особливо тим глухим особами, які стикаються з важкими наслідками збройного конфлікту, спричиненого Росією.

Для того, щоб забезпечити надання підтримки Українському товариству глухих, ЕСГ закликає національні асоціації глухих: 1. Співпрацювати та надавати активну допомогу УТОГ. 2. Сприяти УТОГ шляхом підвищення обізнаності у своїх національних спільнотах, інформуючи їх національними жестовими мови про необхідність зупинити російську агресію проти України. 3. Здійснювати збір гуманітарної допомоги у своїй країні для її надання членам УТОГ. 4. Здійснювати інформування у своїх країнах для забезпечення увагою і турботою глухих біженців з України.

Щоб чітко продемонструвати наміри своєї підтримки Українському товариству глухих, ЄСГ офіційно пропонує всім національним спільнотам глухих прийняти Українське товариство глухих у члени ЄСГ під час Генеральної Асамблеї у Марселі (Франція). Ми прагнемо до офіційного визнання УТОГ як одного з наших європейських колег.

Ми стоїмо і будемо стояти поруч з громадою глухих в Україні та сприяти їх героїчним зусиллям у протистоянні вторгненню Росії.

Всесвітня федерація глухих (ВФГ) організовує кампанію зі збору пожертви для підтримки глухих людей в Україні через співпрацю з Українським товариством глухих. Вони також будуть перерозподіляти ці пожертвування іншим членам ВФГ у сусідніх країнах, які приймають глухих українських біженців, якщо це необхідно.

Зробіть пожертвування, щоб підтримати глухих людей в Україні! https://wfdeaf.org/donate/

_______

European Union of the Deaf (EUD) stands in solidarity with the Ukrainian Society of the Deaf (USD).

In response to Russia’s acts of aggression on Ukraine, European deaf community strongly condemns these acts of violence.

EUD stands firmly with everyone in Ukraine, especially deaf persons who face disproportionate effects from the armed conflict caused by Russia.

To offer support for the Ukrainian Society of the Deaf (USD) EUD urges the National Associations of the Deaf (NADs) to cooperate and aid the Ukrainian Society of the Deaf (USD) and raise awareness in their national sign languages about the need to stop the aggression against Ukraine, advocate for an inclusive humanitarian aid in their country and raise awareness of how to ensure that deaf refugees are not left behind.

To clearly demonstrate the intent to support the Ukrainian Society of the Deaf, EUD Board will formally propose to all NADs to accept the Ukrainian Society of the Deaf as a member of EUD during the General Assembly in Marseilles, France. We aim at officially recognising USD as one of our European colleagues.

We stand and will stand with the deaf community in Ukraine and command their heroic efforts to resist Russia's invasion.

World Federation of the Deaf (WFD) is organising a donation campaign to support deaf people in Ukraine through the work of The Ukrainian Society of the Deaf. They will also redistribute these donations to other WFD members in neighbouring countries who are receiving deaf Ukrainian refugees as necessary.

Make a donation to support Ukrainian deaf people! https://wfdeaf.org/donate/

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину