ID УТОГ

Тематичний відеожестівник

Вивчаємо жестову мову

Світом шириться коронавірусна інфекція, яка забирає багато людських життів, наносить шкоду фізичному здоров’ю мільйонів людей. Приносить в домівку громадянам різних країн лихо, горе і біль. Хто стикається прямо чи побіжно – не може залишитися спокійним, часто потрапляє в стресові ситуації, по’вязані з фізичним чи маральним впливом коронавірусу.

Стресовим розладам підвладні багато осів, які відносяться до категорії вразливих, в тому числі і особи з порушеннями слуху: глухі та напівглухі (слабкочуючі). Як в таких умовах працювати медичним та соціальним працівникам?

На допомогу прийде тематичний відеожестівник до посібника посттравматичного стресового розладу, адаптованого для глухих та слабкочуючих – розроблений Українським товариством глухих завдяки міжнародному проекту Канадсько-Української фундації та Української фундації вищої освіти, за яким працівники Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України тісно співпрацювали з УТОГ та Об’єднанням нечуючих педагогів.

Цінність тематичного відеожестівника полягає в тому, що він:

- розрахований на широку аудиторію, яка працює мобільно в різних надзвичайних ситуаціях, в які потрапляють глухі особи: медикам, соціальним працівникам, волонтерам;
- в ньому засобом жестової мови подані мовні одиниці, які використовуються спеціалістами у спілкуванні з особами з порушеннями слуху;
- враховує дві категорії осіб за мовою спілкування, а саме: українською жестовою мовою (УЖМ) та калькованим жестовим мовленням (КЖм), яке є прообразом словесної мови. Наприклад, слово деперсоналізація і ригідність передається засобом УЖМ і КЖм по-різному.

Деперсоналізація - ЖМ

Деперсоналізація - КЖМ

Ригідність - ЖМ

Ригідність - КЖМ

Певний вибір залежить від носія конкретного мовлення. Застосування певного виду мовлення прискорить надання дієвої допомоги людині, яка перебуває у стресовому стані або отримала, як наслідок, стресовий розлад;

- жестівник містить той обсяг мовних одиниць, який є потрібним;
- він містить дактильну абетку, до якої можна звернутися у разі потреби.

Таким чином, УТОГ надає практичну дієву допомогу усім, хто її потребує, враховуючи нинішній надзвичайний стан та карантинні заходи, пропонуючи для практичного використання тематичний відеожестівник з тематики стес, стресовий розлад, надання допомоги.

Запропонувати новини

Маєте новину? Розповідайте!

надіслати новину