ID УТОГ

Політика конфіденційності сайту

ЗГОДА на обробку персональних даних члена Українського товариства глухих

Підписавши даний текст, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та з метою підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань обліку членів Товариства у персональній базі даних УТОГ "ID облік членів УТОГ" надаю згоду Всеукраїнській громадській організації інвалідів "Українське товариство глухих" на:
- зберігання, накопичення, обробку моїх персональних даних у такому обсязі, зокрема: ПІБ, відомості щодо місця проживання (фактичне та за державною реєстрацією), контактні дані, дані пенсійного посвідчення, група інвалідності, місце навчання/роботи, паспортні дані, IПН, дані про навчальні заклади до яких вступав(ла) та, у яких навчався(лась), особисті відомості (вік, стать, освіта, спеціальність/ напрям, кваліфікація, професія, вчене звання, науковий ступінь, право на пільги встановлені законодавством), запис зображення (фото);
- використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до статутної діяльності УТОГ, щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними;
- забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, в т.ч. у виготовленні, обліку, видачі посвідчення члена УТОГ для підтвердження справжності, відомості про стан сплати членських внесків та забезпечення індивідуальними засобами реабілітації.
Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам у випадках, передбачених законодавством України, або рішеннями керівних органів УТОГ з метою реалізації статутних завдань Товариства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Передача мої персональних даних третім особам у інших випадках здійснюється тільки за погодженням зі мною.
Підтверджую, що отримав(ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до "ID бази обліку членів УТОГ" (далі - ID УТОГ) з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. виготовлення посвідчення, обліку і підтвердження справжності члена УТОГ, а також відомості про мої права, визначені Законом України "Про захист персональних даних", про володільця та розпорядника ID УТОГ, їх місце знаходження та про місцезнаходження моїх персональних даних.

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних "ID облік членів УТОГ" Всеукраїнської громадської організації "Українське товариство глухих" з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, в т.ч. у виготовленні, обліку, видачі посвідчення члена УТОГ для підтвердження справжності, відомості про стан сплати членських внесків та забезпечення індивідуальними засобами реабілітації.
Відповідно до вимог ст.8 Закону України "Про захист персональних даних" суб'єкт персональних даних має право:
1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться в базі персональних даних;
3. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4. отримувати не пізніш ніж за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі песональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
5. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченнями проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем чи розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи не є достовірними;
7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.